Crowne Plaza Vientiane

ຈັດງານວິວາໃນຝັນຂອງທ່ານໃນລາຄາພິເສດ...

ຫຼຸດທັນທີ 30% ກັບແພັກເກັດງານແຕ່ງ

ຈັດງານວິວາໃນຝັນຂອງທ່ານທີ່ ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ພ້ອມຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 30% ກັບແພັກເກັດງານແຕ່ງ ແລະ ສິດທິພິເສດຫຼາກຫຼາຍຕ່າງໆ!

ສິດທິພິເສດ:
• ສ່ວນຫຼຸດ 30% ສຳລັບບັດເຊີນໜຶ່ງບັດ, ຈາກລາຄາ 400.000 ກີບ ເຫຼືອພຽງ 280.000 ກີບ
• ຕົວເລືອກພິດເສດສຳລັບບໍລິການຟຣີໜຶ່ງຢ່າງ ລະຫວ່າງນັກໄວໂອລີນປະຈຳງານ ຫຼື ການໃຊ້ສະຖານທີ່ຖ່າຍຮູບພຣີເວດດີ້ງທີ່ໂຮງແຮມ.
• ຊັ້ນເຄັກຈຳລອງພ້ອມຊັ້ນເຄັກແທ້ດ້ານເທິງສຸດ
• ວາຍນ໌ 2 ຂວດສຳລັບໂຕະເຈົ້າສາວ ພ້ອມກັບຊັ້ນຈອກເອ້ງານແບບ pyramid
• ເຄື່ອງດື່ມອັດລົມຟຣີຕະຫຼອດງານ

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ:
• ກຳນົດຢ່າງຕ່ຳ 200 ບັດເຊີນ ສຳລັບການຈັດງານວິວາ.
• ຂໍ້ສະເໜີພິເສດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ມີ ລະຫວ່າງ 23 ມັງກອນ – 30 ມິຖຸນາ 2021.
• ຕ້ອງຊຳລະຄ່າມັດຈຳກ່ອນລ່ວງໜ້າ ເພື່ອມັດຈຳຂໍ້ສະເໜີດ້ານເທິງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້.
• ການໃຊ້ສະຖານທີ່ຖ່າຍຮູບພຣີເວດດີ້ງທີ່ໂຮງແຮມນັ້ນ ບໍ່ລວມຊ່າງຖ່າຍຮູບ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ +856 21 908 888 ຫຼື ອີເມວ souknapha.singrajphak@ihg.com