Crowne Plaza Vientiane

ຈອກຕໍ່ໄປແມ່ນເຮົາຈ່າຍ

ຈອກຕໍ່ໄປແມ່ນເຮົາຈ່າຍ

ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆມື້

ມ່ວນຊື່ນກັບຄ່ຳຄືນຂອງທ່ານ ກັບໂປຣໂມຊັ້ນເບຍຂອງພວກເຮົາ: ຊື້ 3 ຈ່າຍ 2 ຫຼື ຊື້ 5 ຈ່າຍ 3.