Crowne Plaza Vientiane

ຈັດປາຕີ້ສຸດຫຼູຖ່າມກາງບັນຍາກາດແບບເອັກກຼູສີບ

ຈັດປາຕີ້ສຸດຫຼູຖ່າມກາງບັນຍາກາດແບບເອັກກຼູສີບ

ຕ້ອງຈອງກ່ອນລ່ວງໜ້າ

STYLISH CELEBRATORY OPTIONS ທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 MERCHANTS

ຈັດປາຕີ້ສຸດຫຼູຖ່າມກາງບັນຍາກາດແບບເອັກກຼູສີບທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 Merchants! ພຽບພ້ອມດ້ວຍທຸກໆສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານລະດັບເວີນຄຣາສ໌ການຕົບແຕ່ງຮ້ານສຸດຫຼູທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ ແລະ ການບໍລິການທີ່ໃຫ້ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຢ່າງທີ່ສຸດເພີດເພິນກັບແພັກເກັດໃນການຈັດງານຕ່າງໆຊຶ່ງເໝາະກັບທຸກໆການຈັດງານບໍ່ວ່າຈະເປັນງານວັນເກີດ ງານສະຫຼອງທ້າຍປີ ປາຕີ້ຫຼັງປະຊຸມ ຫຼື  ຄັອກເທວປາຕີ້ ພົບປະ-ສັງສັນແບບງ່າຍໆ.

|

ຈອງເລີຍ ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ ຈົນເຖິງ 31 ມັງກອນ 2019 ໃນລາພິເສດນີ້ ກັບບໍລິການສຸດຄຸ້ມອີກຫຼາຍລາຍການ

• ຄານາເປ້ ແພັກເກັດຈ໌ ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 85.000 Kip++ / ທ່ານ ເທົ່ານັ້ນ

• ແພັກເກັດຈ໌ລວມເຄື່ອງດື່ມ ເລີ່ມຕົ້ນ 80.000 Kip++ / ທ່ານ

• ແພັກເກັດຈ໌ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ເລີ່ມຕົ້ນ 140.000 Kip++ / ທ່ານ

 |

ຮັບສິດທິພິເສດສຸດຄຸ້ມຫຼາກຫຼາຍລາຍການເຊັ່ນ ເຄັກວັນເກີດຟຣີສະເພາະ ງານວັນເກີດຈັດສັນການຕົບແຕ່ງງານ ແລະ ຍັງໄດ້ເປັນສະມາຊິກ 3 Merchants Loyalty program ເພື່ອຮັບສິດທິພິເສດອື່ນໆອີກຫຼາຍລາຍການ.

ສອບຖາມ ຂໍ້ມູນເພີ່ມໄດ້ທີ່

ກິ່ງ (ລາວ / ໄທເບີໂທ: +8562076076042   |  ອີເມວ: 3merchants.vientiane@ihg.com

ທຣິສຕັ້ນ (ອັງກິດ / ຝຣັ່ງເບີໂທ: +856209560888   |   ອີເມວtristan.raclet@ihg.com

 

|

 ກ່ຽວກັບ 3 MERCHANTS 

|

 

*ເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ຕົກລົງ

ໂປຣໂມຊັ່ນນີ້ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບ ໂປຣໂມຊັ່ນອື່ນໄດ້

ມີຜົນສະເພາະຊ່ວງ ເດືອນ ຕຸລາ 2018 - 31 ມັງກອນ 2019 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ

ຈຳນວນແຂກຕໍ່າສຸດ 25 ທ່ານ

ຂໍ້ສະເໜີນີ້ ຂຶ້ນກັບທາງຮ້ານ

ຕ້ອງທຳການຈ່າຍກ່ອນລ່ວງໜ້າ