Crowne Plaza Vientiane

ຍິ່ງພັກຫຼາຍ ຍິ່ງປະຫຍັດຫຼາຍ...

ສະດວກສະບາຍ ຢ່າງອິດສະລະ...

ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງພຽບພ້ອມ...

ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່ອງໄວຄ່ອງແຄ້ວ...

ຕື່ນຂຶ້ນມາພົບກັບວັນໃໝ່ທີ່ສົດຊື່ນ...

ຍິ່ງພັກຫຼາຍ ຍິ່ງປະຫຍັດຫຼາຍ

Savvy Offer

ໝົດກັງວົນກ່ຽວກັບການວາງແຜນທີ່ພັກ ສຳລັບການເດີນທາງໄປວຽກທຸລະກິດໄລຍະຍາວ ຫລື ສຳລັບການພັກຜ່ອນໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພວກເຮົາມີແພັກເກັດທີ່ຕອບໂຈດໃຫ້ແກ່ທ່ານ, ດ້ວຍການມອບສ່ວນລົດສູງເຖິງ 20% ເມື່ອທ່ານຈອງທີ່ພັກສຳລັບ 5ຄືນຂຶ້້ນໄປໃນມື້ທຳມະດາ ຫຼື ສ່ວນຫຼຸດ25% ໃນມື້ທ້າຍອາທິດ.

ພວກເຮົາມອບການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນໂຮງແຮມລະດັບ5ດາວທີ່ດີທີ່ສຸດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງຈະຕອບສະໜອງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນທຸກໆຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ດ້ວຍສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ເໝາະສົມ ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງໄປມາສະດວກສະບາຍທີ່ສຸດ.

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ:

  • ຈຳນວນການເຂົ້າພັກຂັ້ນຕ່ຳ5ຄືນ.
  • ຮັບສ່ວນຫຼຸດ25%ສຳລັບມື້ທ້າຍອາທິດ.
  • ຮັບສ່ວນຫຼຸດ20%ສຳລັບມື້ທຳມະດາ.
  • ສິດທິພິເສດນີ້ບໍ່ສາມາດໃຊຮ່ວມກັບໂປຣໂມຊັ້ນອື້ນໄດ້.