Crowne Plaza Vientiane

Special Burger Selections at Mosaic

Special Burger Selections at Mosaic

Special Burger Selections at Mosaic

Special Burger Selections at Mosaic

Special Burger Selections at Mosaic

ເມນູເບີເກີ້ຄຸນນະພາບທີ່ຮ້ານອາຫານໂມເສກ

ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວໃນຕອນນີ້

ຈຸໃຈກັບເມນູເບີເກີ້ທີ່ຮ້ານອາຫານໂມເສກ Mosaic! ພວກເຮົາໄດ້ຈັດເຕັມລວມຄວາມແຊບທີ່ສຸດຂອງເມນູເບີເກີ້ ໄວ້ທີ່ນີ້ທີ່ດຽວ. ສຳພັດຄວາມແຊບໃນທຸກໆຄໍາ ກັບເມນູເບີເກີ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍລົດຊາດພ້ອມໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກ ຕັ້ງແຕ່ສໄຕລ໌ປີ້ງບາບີຄິວທີ່ຫອມແຊບ ຈົນໄປເຖິງຊີ້ນອົບແບບກົ່ມກ່ອມ.

|

ເຂົ້າເບິ່ງເມນູ

|

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 85,000 ກີບ++

|

ສະຖານທີ່: ຮ້ານອາຫານ Mosaic |  ຊັ້ນ 1 | ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ

|

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່
+856 20 76 076 042 ຫຼືອີເມລ໌ມາທີ່ Aphayphone.Rasaphon@ihg.com