Crowne Plaza Vientiane

ຫາຊ່າງແຕ່ງໜ້າທີ່ຖືກໃຈທ່ານ

ຫາຊ່າງແຕ່ງໜ້າທີ່ຖືກໃຈທ່ານ

ການຫາຊ່າງແຕ່ງໜ້າທີ່ຖືກໃຈ ແມ່ນຖືໄດ້ວ່າເປັນເລື່ອງຍາກໃນລະດັບໜຶ່ງ ເນື່ອງດ້ວຍຈຳນວນຊ່າງແຕ່ງໜ້າໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນການເລືອກຈ້າງຊ່າງແຕ່ງໜ້າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມື້ພິເສດຂອງເຮົາອອກມາໄດ້ສົມບູນແບບທີ່ສຸດ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມຕັດສິນໃຈທີ່ລະອຽດ ແລະ ຮອບຄອບ. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທາງເລືອກຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ ທາງເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເຟັ້ນຫາຊ່າງແຕ່ງໜ້າລະດັບມືອາຊີບທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະມາຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນວັນວິວາ!

|


KIKO MAKEUP

ສຳລັບ ກິໂກ້ ເມັກອັບ ແມ່ນຖືຈັດເປັນໜຶ່ງໃນຊ່າງແຕ່ງໜ້າລະດັບມືອາຊີບທີ່ຜ່ານຜົນງານຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນງານເດີນແບບ, ງານປະກວດສາວງາມ ແລະ ງານສັງສັນຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະງານແຕ່ງງານ.

ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10% ສຳລັບບັນດາແຂກຂອງໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ

|

TANGO MAKEUP

ຫາກທ່ານກຳລັງນຶກເຖິງຊ່າງແຕ່ງໜ້າຝີມືດີ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຄວາມສາມດບວກກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນ ໃນຕອນນີ້ຕ້ອງຂໍມອບໃຫ້ ຕັ້ງ ເມັກອັບ ທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນແວດວົງງານແຕ່ງ.

ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10% ສຳລັບບັນດາແຂກຂອງໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ

ເລີ່ມວາງແຜນງານວິວາຂອງທ່ານ

ປະທິທິນງານແຕ່ງງານ

ເລືອກມື້ແຕ່ງງານທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ

ໄອເດຍສ້າງສັນເພື່ອຈຸດປະກາຍງານແຕ່ງງານທີ່ເປັນເລີດ

ເລືອກໄອເດຍທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບມື້ທີ່ແສນພິເສດຂອງທ່ານ

ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳຟຣີ

ເຂົ້າຊົມໂຊວ໌ຣູມງານແຕ່ງງານ

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີການບໍລິການງານແຕ່ງງານຂອງທາງເຮົາ

ເລືອກແພັກເກັດງານແຕ່ງງານຂອງທ່ານ