Crowne Plaza Vientiane

ແພັກເກັດຈັດງານປີໃໝ່ລາວສຸດພິເສດ

ແພັກເກັດຈັດງານປີໃໝ່ລາວ

ຈັດງານສະຫຼອງປິໃໝ່ລາວໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານອົງກອນຂອງທ່ານ ໄປກັບແພັກເກັດຈັດງານປີໃໝ່ລາວສຸດພິເສດຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກໆທ່ານໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ສຳລັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວນີ້ ທາງເຮົາໄດ້ມີສອງແພັກເກັດທາງເລືອກສຸດຄຸ້ມໄວ້ສຳລັບທ່ານ:

|

ໂທຫາພວກເຮົາ

|

ເບຊິກບາສີແພັກເກັດ (Basic Basi Package) - 80,000 ກີບຕໍ່ທ່ານ (ແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ)

ເມນູອາຫານວ່າງຄັອບຟີ້ເບຣກແບບລາວ

ຊຸດພາຂວັນ 1 ຊຸດ ປະກອບມີ: ໝາກເບັງໃຫຍ່ໜຶ່ງໜ່ວຍ, ໄຂ່, ໄກ່ ແລະ ເຂົ້າໜົມນາໆຊະນິດທີ່ໃຊ້ໃນພິທີບາສີ

ສິດໃນການຮັບຄະແນນສະສົມແລກລາງວັນ IHG® Business Rewards ເຖິງ 3 ເທົ່າຕົວ

________________________

ຄຣາສ໌ຊິກບາສີແພັກເກັດ (Classic Basi Package) - 180,000 ກີບຕໍ່ທ່ານ (ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ)

ເມນູອາຫານວ່າງຄັອບຟີ້ເບຣກແບບລາວ

ບຸບເຟ້ອາຫານສວຍແບບສາກົນທີ່ຮ້ານອາຫານໂມເສກ

ຊຸດພາຂວັນ 1 ຊຸດ ປະກອບມີ: ໝາກເບັງໃຫຍ່ໜຶ່ງໜ່ວຍ, ໄຂ່, ໄກ່ ແລະ ເຂົ້າໜົມນາໆຊະນິດທີ່ໃຊ້ໃນພິທີບາສີ

ສິດໃນການຮັບຄະແນນສະສົມແລກລາງວັນ IHG® Business Rewards ເຖິງ 3 ເທົ່າຕົວ

|

ໂທຫາພວກເຮົາ

|

ຈອງເລີຍທັນທີທີ່ເບີ +856 21 908 888 ຫຼື ອີເມລ vientiane.crownemeeting@ihg.com

|

*ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ: ຂໍ້ສະເໜີນີ້ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຮ່ວມກັບໂປຣໂມຊັ່ນອື່ນໆໄດ້ — ຕ້ອງມີແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຈຳນວນ 30 ທ່ານຂຶ້ນໄປ. ໃຊ້ໄດ້ຈົນເຖິງວັນທີ 30 ເມສາ 2020 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ.

ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເວົ້າ ...

Nattaorn - Big Blue

"ຂ້ອຍຮູ້ສຶກປະທັບໃຈກັບທັດສະນະຄະຕິການບໍລິການທີ່ເອົາໃຈໃສ່”

Somboun - EXCREW & P.P.P Activation Agency Event Organizer

"ຂ້ອຍປະທັບໃຈ ໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ເປັນເລີດ ແລະ ທີມງານທີ່ຄອຍສະໜັບສະໜຸນຢ່າງເຕັມທີ່”

Santi - Anti-Design Event Organizer

"ປະທັບໃຈການປະສານງານທີ່ດີເລີດຂອງທີມງານ”

ສອບຖາມຂໍ້ມູນການຈັດປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງ

ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ [Hotel_phone] ຫຼື ອີເມລ໌ ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ 856-21-908888  ຫຼື ອີເມລ໌  vientiane.crownemeeting@ihg.com

ໂປຣໂມຊັ່ນງານປະຊຸມຫຼ້າສຸດ

Book Now, Meet Later

Meet with Confidence

Meeting and Event Offer

Enhanced Meeting and Event

Meetings & Events

First Time Meeting Offer

Meeting and Event Offer

MICE Rewards Offer