Crowne Plaza Vientiane

ລາຍການ Celebration Cake ແບບແຊບໆ

ລາຍການ Celebration Cake ແບບແຊບໆ

ລາຍການ Celebration Cake ແບບແຊບໆ

ລາຍການ Celebration Cake ແບບແຊບໆ

ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ

ເມື່ອທ່ານຂໍມາ, ເຮົາຈັດໃຫ້ທັນທີ! ພົບກັບເຄັກແບບເທ້ໆລົດຊາດແຊບ ຈາກ Elephant Lounge ທີ່ມາໃນຄັອນເຊັບ Celebration Cake, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເພີດເພີນໄປກັບລົດຊາດທີ່ກົມກ່ອມໃນແບບເຄັກນົມ ແລະ ເນື້ອເຄັກຄຸນນະພາບທີ່ຫວານນຸ້ມຢ່າງພໍດີ ລະລາຍໃນປາກ ຈົນທ່ານຮູ້ສຶກຕ້ອງການເພີ່ມອີກ. ສັ່ງເລີຍຕອນນີ້ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບຄົນພິເສດ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານບໍ່ວ່າຈະເປັນງານວັນເກີດ ຫຼື ໂອກາດພິເສດຕ່າງໆ!

|

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 210,000 ກີບ ++ ເທົ່ານັ້ນ
|

ເຂົ້າເບິ່ງເມນູ

|

ໂທສັ່ງໄດ້ທີ່ເບີ +856 020 92 789 923 ຫຼື email panatda.miphun@ihg.com.
ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ: ຕ້ອງທຳການສັ່ງກ່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ. ທາງເຮົາມີຈະມີການຂຽນຊື່ໜ້າເຄັກຕາມທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການອີກດ້ວຍ.