Crowne Plaza Vientiane

ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 15% ເມື່ອໃຊ້ແພັກເກັດຈັດງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາ

ແພັກເກັດຈັດງານປີໃໝ່

ຈັດງານປະຊຸມຂອງທ່ານກັບ ສະຖານທີ່ຈັດງານທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນລະດັບໂລກ ຂອງໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ແລະ ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 15% ເມື່ອໃຊ້ແພັກເກັດຈັດງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 31 ມິຖຸນາ 2021!

|

ເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະແພັກເກັດ

|

ສຳລັບແພັກເກັດງານລ້ຽງທ້າຍປີ ແລະ ງານລ້ຽງພະນັກງານ ກໍມີໃຫ້ທ່ານເລືອກເຊັ່ນກັນ ໃນລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 360,000 ຕໍ່ທ່ານ ລວມມີອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມແບບເສີບບໍ່ອັ້ນ.

|

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕີມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່
+856 20 9528 6888 ຫຼື ອີເມລ souknapha.singrajphak@ihg.com

|

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ:
- ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວນີ້ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ທັນວາ 2020 ຫາ 31 ມິຖຸນາ 2021
- ຂໍ້ສະເໜີນີ້ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ລວມກັບໂປຣໂມຊັ່ນອື່ນ
- ຕ້ອງຈອງໃນຈຳນວນແຂກຢ່າງຕ່ຳ 30 ທ່ານ
- ລາຄາທີ່ກ່າວມານັ້ນແມ່ນຄິດໄລ່ ຕໍ່ທ່ານ ໂດຍລວມມີຄ່າອາກອນ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເວົ້າ ...

Nattaorn - Big Blue

"ຂ້ອຍຮູ້ສຶກປະທັບໃຈກັບທັດສະນະຄະຕິການບໍລິການທີ່ເອົາໃຈໃສ່”

Somboun - EXCREW & P.P.P Activation Agency Event Organizer

"ຂ້ອຍປະທັບໃຈ ໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ເປັນເລີດ ແລະ ທີມງານທີ່ຄອຍສະໜັບສະໜຸນຢ່າງເຕັມທີ່”

Santi - Anti-Design Event Organizer

"ປະທັບໃຈການປະສານງານທີ່ດີເລີດຂອງທີມງານ”

ສອບຖາມຂໍ້ມູນການຈັດປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງ

ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ [Hotel_phone] ຫຼື ອີເມລ໌ ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ 856-21-908888  ຫຼື ອີເມລ໌  vientiane.crownemeeting@ihg.com

ໂປຣໂມຊັ່ນງານປະຊຸມຫຼ້າສຸດ

Book Now, Meet Later

Meet with Confidence

Meeting and Event Offer

Enhanced Meeting and Event

Meetings & Events

First Time Meeting Offer

Meeting and Event Offer

MICE Rewards Offer

Meeting and Event Offer

New Year's Meeting & Event Packages