Crowne Plaza Vientiane

ເຊັດເມນູອາຫານທ່ຽງທີ່ 3 Merchants

ເຊັດເມນູອາຫານທ່ຽງທີ່ 3 Merchants

ເຊັດເມນູອາຫານທ່ຽງທີ່ 3 Merchants

ເຊັດອາຫານທ່ຽງທີ່ 3 Merchants

ສຳພັດກັບປະສົບການອາຫານທ່ຽງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນວຽງຈັນ ທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 Merchants ກັບເມນູອາຫານທ່ຽງໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຮົາ ທີ່ໃນຮອບນີ້ຮັບປະກັນເຖິງຄວາມແຊບ ແລະ ໃຫ້ກິ່ນອາຍຄວາມເປັນອິນດູຈີນຍິ່ງໆຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ ໂດຍມີຫຼາຍເມນູໃໝ່ໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກຕາມແບບຄວາມມັກຂອງທ່ານ ຕັ້ງແຕ່ອາຫານລົດເຜັດ ຈົນໄປເຖິງລົດຫວານ! ໝັ້ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າເມນູອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຮົານີ້ ຈະຊ່ວຍເຕີມເຕັມຕ່ອມຮັບລົດຊາດຂອງທ່ານຢ່າງແນ່ນອນ! ເຕັມທີ່ໄປກັບປະສົບການການຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງແບບນີ້ໄດ້ໃນລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 150,000 ກີບເທົ່ານັ້ນ!

|

ສະຖານທີ່:
ຮ້ານອາຫານ 3 Merchants | ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ | ຊັ້ນ G

ເຂົ້າເບິ່ງເມນູ

|

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່
+856 209 150 44 57 ຫຼື ອີເມລ Souliyane.Insisiengmay@ihg.com