Crowne Plaza Vientiane

Daiquiri Week

Daiquiri Week

ເລີ່ມວັນທີ 17 ເຖິງ ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ

ອາທິດແຫ່ງ ເດຄີຣີ

ທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງຊອກຫາວິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນແຫ່ງ ເດຄີຣີ ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ ບໍ່? ຖ້າແມ່ນ ຂໍໃຫ້ອາທິດແຫ່ງ ເດຄີຣິ  ຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ຈົນເຖິງ ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ ເປັນຄຳຕອບຂອງທ່ານ! ມາຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງ ເມນູ ຄອກເທວ ຄລາສຊິກ ນຳພວກເຮົາທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງອາທິດ, ເຊິ່ງພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍຣົດຊາດທີ່ແຊບ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ. ຮັບຮອງວ່າຈະຖືກໃຈທຸກຕ່ອມຮັບຣົດຂອງທ່ານແນ່ນອນ. 

ແລະເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີນີ້ຫອມຫວາຂຶ້ນໄປອີກ, ພວກເຮົາຍັງມີໂປຣໂມຊັນພິເສດ 3 + 1 ພາຍໃນອາທິດ: ຊື້ ຄອກເທວ ເດຄີຣີ ແບບໃດກໍໄດ້ 3 ແກ້ວ, ຮັບແກ້ວທີ 4 ຟຣີ! ສະນັ້ນ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນແຟນຂອງການປະສົມປະສານແບບ ຄລາສຊິກຂອງ ໝາກນາວ ແລະ ຣັມ ຫຼື ທ່ານພຽງແຕ່ກຳລັງຊອກຫາທົດລອງສິ່ງໃໝ່, ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະດີກວ່າການດື່ມດ່ຳກັບ ເດຄີຣີ ທີ່ຊົດຊື່ນອີກແລ້ວ.  

ມາຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງກັບພວກເຮົາ ໃນອາທິດແຫ່ງ ຄອກເທວ ເດຄີຣີ, ອາຫານທີ່ແຊບ, ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ. ພວກເຮົາຖ້າບໍ່ໄຫວແລ້ວທີ່ຈະໄດ້ພົບກັບທ່ານທີ່ຮ້ານອາຫານ ແລະ ບາຣຂອງພວກເຮົາ!