Crowne Plaza Vientiane

ຄວາມສຳເລັດແບບບໍ່ມີດຣາມາ

ພົບກັບການບໍລິການການລະດັບເລີດຂອງການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງ

ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາດູແລລາຍລະອຽດທັງຫມົດ ...

ຄວາມສຳເລັດແບບບໍ່ມີດຣາມາ

ພົບກັບການບໍລິການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງທີ່ດີເລີດ ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ດ້ວຍທີມງານມືອາຊີບທີ່ມີປະສົບການຢ່າງເຕັມປ່ຽມ, ທີມງານ ຄຣາວ ມີດຕິ້ງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການຈັດງານໂດຍສະເພາະເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຈັດງານແບບຫາຍກັງວົນ.

ຄວາມສຳເລັດແບບບໍ່ມີດຣາມາຕ້ອງ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ

|

ໂທຫາພວກເຮົາ

|

ທົວແບບ 360 ອົງສາ

ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເວົ້າ ...

Nattaorn - Big Blue

"ຂ້ອຍຮູ້ສຶກປະທັບໃຈກັບທັດສະນະຄະຕິການບໍລິການທີ່ເອົາໃຈໃສ່”

Somboun - EXCREW & P.P.P Activation Agency Event Organizer

"ຂ້ອຍປະທັບໃຈ ໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ເປັນເລີດ ແລະ ທີມງານທີ່ຄອຍສະໜັບສະໜຸນຢ່າງເຕັມທີ່”

Santi - Anti-Design Event Organizer

"ປະທັບໃຈການປະສານງານທີ່ດີເລີດຂອງທີມງານ”

ຍິ່ງຈັດງານຫຼາຍ ຍິ່ງຮັບລາງວັນຫຼາຍ

ເມື່ອທ່ານທຳການຈອງ ເຮົາມີລາງວັນໃຫ້ ດ້ວຍ Crowne Plaza Vientiane Local Incentive Program ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄະແນນທຸກໆຄັ້ງທີ່ຈອງ ຫ້ອງພັກ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫຼື ຫ້ອງຈັດງານ ກັບພວກເຮົາ. ນັບແຕ່ການປະຊຸມຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ, ງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ໄປຈົນເຖິງງານດອງ ແລະ ງານສັງຄົມຕ່າງໆ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງແຜນການ ການຈັດງານຕ່າງໆ ແລະ ພວກເຮົາ ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງທຸກການຈອງຂອງທ່ານ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງໃຫ້ລາງວັນແກ່ທ່ານບໍ່ວ່າ ງານຈະນ້ອຍ ຫຼື ໃຫຍ່.

4 ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ທ່ານຄວນຈັດງານຕ່າງໆທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ

CROWNE PLAZA® MEETINGS DIRECTOR

CROWNE PLAZA® MEETINGS DIRECTOR

ນີ້ແມ່ນຜູ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານສະເພາະສໍາລັບການຈັດງານທັງໝົດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ຈັດການກັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເນັ້ນໃສ່ພາບລວມຫຼັກໆຂອງງານໄດ້.

TWO-HOUR RESPONSE GUARANTEE ON RFP’S

TWO-HOUR RESPONSE GUARANTEE ON RFP’S

ພາຍໃນເວລາສອງຊົ່ວໂມງ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ຄໍາສະເໜີຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນດ້ານພື້ນທີ່ຈັດງານ, ລາຄາ ແລະ ວັນທີ່ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ.

DAILY MEETINGS DEBRIEF

DAILY MEETINGS DEBRIEF

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຍການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນທີ່ແຍກເປັນລາຍການ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດທີ່ຈະບໍລິຫານງົບປະມານຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນເວລາຈິງ.

MEETINGS SERVICE EXCELLENCE

MEETINGS SERVICE EXCELLENCE

ຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຖືກໄວ້ວາງໃຈໂດຍນັກຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ງານຕ່າງໆ.

ໂປຣໂມຊັ່ນງານປະຊຸມຫຼ້າສຸດ

Book Now, Meet Later

Meet with Confidence

Meeting and Event Offer

Enhanced Meeting and Event

ເຄັດລັບໜ້າຮູ້

Meetings and events tips

Tips To Plan A Meeting Or Event That Will Impress Your Boss!

Meetings and Events Tips

Creative Organisational Tips & Techniques For Meetings

Meetings and Events Tips

6 Questions You Need To Ask Yourself Before Every Meeting (A Checklist)

ສອບຖາມຂໍ້ມູນການຈັດປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງ

ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ [Hotel_phone] ຫຼື ອີເມລ໌ ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ 856-21-908888  ຫຼື ອີເມລ໌  souknapha.singrajphak@ihg.com