Crowne Plaza Vientiane

ຂໍ້ສະເໜີໃໝ່ Meet with Confidence

ຂໍ້ສະເໜີໃໝ່ Meet with Confidence

ເມື່ອທ່ານຈອງຫ້ອງພັກ 10 ເຖິງ 50 ຫ້ອງໃນໄລຍະເວລາສູງສຸດສຳລັບການປະຊຸມ ຫຼື ງານອີເວັ້ນໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ (ໃນໂຮງແຮມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ສະເໜີນີ້)  ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ຫ້ອງປະຊຸມ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ ທາງເຮົາພ້ອມທີ່ຈະມອບຂໍ້ສະເໜີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມການຍົກເລີກ

 2. ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມເຂົ້າພັກນ້ອຍກວ່າທີ່ຈອງໄວ້ສຳລັບຫ້ອງພັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຈອງ

 3. ໄດ້ຮັບເງິນຄືນສູງສຸດ 5% ໄປຍັງໃບ້ອີ້ນເກັບເງິນຫຼັກຂອງທ່ານ

 4. ແບບຟອມສັນຍາທີ່ມີຄວາມກະຊັບ

 5. ຜູ້ຈອງຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສະສົມ IHG® Business Rewards

6. ຟຣີຕິດຕັ້ງ video conferencing

7. ສັນຍານອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ (ບໍ່ມີສະດຸດ)

|

ກ່ຽວກັບ IHG Clean Promise:​

ທາງໂຮງແຮມຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມພະຍະຍາມຮັກສາຄວາມສະອາດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຄົງຄວາມເປັນເລີດຢູ່ສະເໝີ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ພື້ນທີ່ຈັດງານປະຊຸມຂອງທ່ານ ແມ່ນຈະຢູ່ໃນພື້ນຖານຂອງຄວາມສະອາດ, ໄຮ້ກັງວົນ ພ້ອມໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຂອງທ່ານໄດ້ເຕັມທີ່ກັບປະສົບການການຈັດງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັງນີ້ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຈັດງານຂອງທ່ານແມ່ນເປັນໄປດ້ວຍຄວາມສົມບູນແບບ.

|

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ໂປຣໂມຊັ່ນງານປະຊຸມຫຼ້າສຸດ

Book Now, Meet Later

Meet with Confidence

Meeting and Event Offer

Enhanced Meeting and Event