Crowne Plaza Vientiane

New Lunch Options at 3 Merchants

New Lunch Options at 3 Merchants

Luncheon Progress at 3 Merchants

New Lunch Options at 3 Merchants

ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 Merchants ແລະ ຄົ້ນພົບລົດຊາດແປກໃໝ່ຂອງອິນດູຈີນດ້ວຍເມນູໃໝ່ຂອງພວກເຮົາທີ່ປະກອບດ້ວຍອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ. ຈາກຂອງເຄັມໄປຈົນຮອດຂອງຫວານ; ຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຄຳອັດແໜ້ນໄປດ້ວຍລົດຊາດທີ່ຈະພາໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນຢ່າງແນ່ນອນ.

LAK 189,000++ ອາຫານເບົາ ແລະ ອາຫານຈານຫຼັກ ຫຼື ອາຫານຈານຫຼັກ ແລະ ຂອງຫວານ

LAK 239,000++ ອາຫານເບົາ, ອາຫານຈານຫຼັກ ແລະ ຂອງຫວານ

|

(ແນະນຳໃຫ້ລູກຄ້າຕິດຕໍ່ເພື່ອຈອງໂຕີ໋ະໄວ້ກ່ອນ)

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ souliyane.Insisiengmay@ihg.com, 
ໂທ +856 21 908 8888 ຫຼື Whatsapp: +856 209 150 44 57