Crowne Plaza Vientiane

ເຊັດເມນູອາຫານຍີ່ປຸ່ນ

ເຊັດເມນູອາຫານຍີ່ປຸ່ນ

ເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນປັດຈູບັນ

ກິນຫຍັງດີ ມື້ທ່ຽງນີ້ ? ພົບກັບເມນູໃໝ່ຊວນຫິວກັບເຊັດເມນູອາຫານຍີ່ປຸ່ນ (ກ່ອງເບັນໂຕະ) ລາຄາເລີມຕົ້ນພຽງ 120,000ກີບ++ ຕໍ່ໜຶ່ງເຊັດ ມີຕົວເລືອກຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກຢ່າງຈຸໃຈ!ອາຫານມື້ທ່ຽງຂອງທ່ານຈະບໍໜ້າເບື່ອອີກຕໍ່ໄປ.

 

ເຊັດທີ1

ສະລັດມັນຝຣັ່ງສະໄຕລ໌ຍີ່ປຸ່ນ

ຄາລິໂຟເນຍ ມາກິ

ຊາຊິມິ

ຊຸບມິໂຊ

ເຂົ້າຜັດກະທຽມ ແລະ ປາແຊວມອນເທີຣິຍາກິ

ເຄັກສະຕໍເບີຮີ້

 

ເຊັດທີ່ 2

ສະລັດກຸ້ງສະໄຕລ໌ຍີ່ປຸ່ນ

ແຊວມອນໂຣມາກິ

ຊຸບມິໂຊ

ຜັກລວມເທັມປູຣະ

ເຂົ້າ ແລະ ຊີ້ນງົວເທີຣິຍາກິ

ເຄັກຊາຂຽວໂຣ

 

ເຊັດທີ 3

ປາທູນາສະລັດນ້ຳມັນງາ

ກ້ຽວຊ້າ

ຊຸບມິໂຊ

ເຂົ້າຫຸງ ແລະ ປາໄຫຼໝັກຊອສຍີ່ປຸ່ນ

ຂະໜົມຊີສທາດ

ລາຄາ : 150,000ກີບ ++

 

 

 ເຊັດທີ 4 

ສະລັດຍີ່ປຸ່ນນ້ຳມັນງາ

ກ້ຽວຊ້າ

ຊຸບມິໂຊ

ເຂົ້າຜັດກະທຽມ ແລະ ໝູຊຸບແປ້ງທອດແຄັດຊຸ

ໝາກໄມ້ຕາມລະດູການ

 

 ເຊັດທີ 5

ສະລັດຍີ່ປຸ່ນນ້ຳມັນງາ

ກ້ຽວຊ້າ

ຊຸບມິໂຊ

ເຂົ້າຜັດກະທຽມ ແລະ ໄກ່ຊຸບແປ້ງທອດແຄັດຊຸ

ເຄັກສະຕໍເບີຮີ້

ລາຄາ : 120,000ກີບ ++

 

ໃຫ້ບໍລິການທີ່ ເອເລເຟັ້ນ ລາວຈ໌ ສຳລັບອາຫານສວາຍ ວັນຈັນ ຫາ ສຸກ 

*ລາຄານີ້ຍັງບໍ່ລວມຄ່າພາສີອາກອນ 10% ແລະ ຄ່າບໍລິການ 10%.

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໂທ +85621908888 ຫຼື ອີເມວ fb.vientiane@ihg.com.