Crowne Plaza Vientiane

IN-ROOM DINING

IN-ROOM DINING

IN-ROOM DINING

IN-ROOM DINING

ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຍາວນານຂອງການປະຊົມ ຫຼື ການທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ບໍ່ມີຫຍັງດີໄປກວ່າ ການໄດ້ລິ້ມລົດອາຫານທີ່ສຸດແຊບຊ້ອຍ ໃນບັນຍາກາດທີ່ເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນຫ້ອງພັກຂອງທ່ານເອງ.

ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າ ວຽງຈັນຂອງພວກເຮົາ ມີອາຫານພື້ນເມືອງ ແລະ ອາຫານນາໆຊາດສໍາລັບທ່ານ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດສຳພັດກັບລົດຊາດທີ່ເປັນເລີດ ຢູ່ໃນຫ້ອງພັກອັນແສນສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້.

ໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ