Crowne Plaza Vientiane

IN-ROOM DINING

IN-ROOM DINING

IN-ROOM DINING

IN-ROOM DINING

ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຍາວນານຂອງການປະຊົມ ຫຼື ການທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ບໍ່ມີຫຍັງດີໄປກວ່າ ການໄດ້ລິ້ມລົດອາຫານທີ່ສຸດແຊບຊ້ອຍ ໃນບັນຍາກາດທີ່ເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນຫ້ອງພັກຂອງທ່ານເອງ.

ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າ ວຽງຈັນຂອງພວກເຮົາ ມີອາຫານພື້ນເມືອງ ແລະ ອາຫານນາໆຊາດສໍາລັບທ່ານ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດສຳພັດກັບລົດຊາດທີ່ເປັນເລີດ ຢູ່ໃນຫ້ອງພັກອັນແສນສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້.

ໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ 

ຂໍ້ສະເໜີລ້າສຸດ

Great experience with greater value...

Dining Offers

Experience excellence with greater benefits...

Accommodation Offers

Save more on your meetings...

Meetings and Events Offers

Visit our Gift Gallery

Gift Gallery