Crowne Plaza Vientiane

ສຳພັດກັບບໍລິການຖ່າຍຮູບລະດັບພຮີມ້ຽມກັບທີມງານມືອາຊີບ

ສຳພັດກັບບໍລິການຖ່າຍຮູບລະດັບພຮີມ້ຽມກັບທີມງານມືອາຊີບ

ການເລືອກທີມງານຖ່າຍພາບ ແລະ ວີດີໂອງານແຕ່ງທີ່ມີຝີມືລະດັບມືອາຊີບ ແລະ ບໍລິການຖືກໃຈ ນັ້ນຖືວ່າເປັນງານໜັກສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ ເພາະພາບ ແລະ ວີດີໂອງານແຕ່ງແມ່ນຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີໄວ້ຄອບຄອງຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດ ດັ່ງນັ້ນ ມັນຕ້ອງອອກມາສົມບູນແບບທີ່ສຸດ. ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບທ່ານ ທາງເຮົາຈຶ່ງຈັດຫາທີມງານຊ່າງພາບລະດັບແຖວໜ້າຂອງປະເທດທີ່ມີຜົນງານອັນໜ້າຈັບຕາມາຫຼາຍ ທີ່ຈະມາເຮັດໃຫ້ງານແຕ່ງໃນຜັນຂອງທ່ານໃຫ້ກາຍເປັນຈິງ

|

ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10% ສຳລັບການບໍລິການຖ່າຍພາບ ແລະ ວີດີໂອ ງານແຕ່ງຈາກພາດເນີ້ເຮົາເມື່ອທ່ານຈັດທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ.

|

|

ນັດມື້ເຂົ້າພົບ

|

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ: +85621908888 ຫຼື ອີເມລ: Vientiane.crownemeeting@ihg.com

ລົງມືວາງແຜນງານແຕ່ງງານ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ເລືອກຫາຊຸດແຕ່ງງານໃນຝັນ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ເລືອກຮ້ານດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ສຳພັດກັບບໍລິການຖ່າຍຮູບລະດັບພຮີມ້ຽມກັບທີມງານມືອາຊີບ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ຫາຊ່າງແຕ່ງຫນ້າມືອາຊີບ

ພາດເນີ້ຂອງພວກເຮົາ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ

MenFolder

MenFolder

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າບ່າວ 20%

Mouvement

Mouvement

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າບ່າວ 20%

Viettien Laos

Viettien Laos

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າບ່າວ 20%

Pui Design By PST.

Pui Design By PST.

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າສາວ 20%

We Vientiane

We Vientiane

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າສາວ 20%

The Moment

The Moment

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກທີມງານຖ່າຍຮູບງານແຕ່ງ 10%

Noble Flower

Noble Flower

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກທີມງານຈັດດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ 10%

Billion Flower

Billion Flower

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກທີມງານຈັດດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ 10%