ຊົ່ວໂມງແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ເອເລເຟັ້ນລາວຈ໌ & Splash

ຊົ່ວໂມງແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ເອເລເຟັ້ນລາວຈ໌

from Jul 1 - Dec 31 2019

ຊື້ 1 ແຖມ 1 ຟຣີ ກັບທຸກໆເຄື່ອງດື່ມທີ່ ເອເລເຟັ້ນລາວຈ໌ & Splash ເລີ່ມຈາກ 5 ໂມງແລງ ຫາ 7 ໂມງແລງ ເທົ່ານັ້ນ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ  +856-21-908888 ຫຼື ອີເມວ fb.vientiane@ihg.com.

 

*ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການນຳໃຊ້:

ໂປຣໂມຊັ້ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບການຊື້ເປັນຂວດ ນອກຈາກເບຍ ແລະ ວາຍ

ບໍ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບໂປຣໂມຊັ້ນອື່ນ.