Crowne Plaza Vientiane

ເລືອກຮ້ານດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ

ເລືອກຮ້ານດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ

ຖ້ານຶກເຖິງສິ່ງທຳອິດທີ່ທ່ານມັກຈະເຫັນເປັນປະຈຳເມື່ອກ້າວຂາເຂົ້າໄປງານແຕ່ງງານ, ແນ່ນອນ ນັ້ນກໍຄືການຕົກແຕ່ງດອກໄມ້ໜ້າງານທີ່ມີສີສັນສວຍງາມ ແລະ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນແລກເຫັນໃຫ້ກັບຕົວທ່ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຫາຮ້ານດອກໄມ້ທີ່ມີການບໍການເປັນທີ່ຖືກໃຈນັ້ນແມ່ນຍັງຖືວ່າຍາກຫຼາຍສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ. ດັ່ງນັ້ນ ທາງເຮົາຈຶ່ງຈັດຫາຮ້ານຈັດດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າຂອງປະເທດທີ່ຂຶ້ນຊື່ດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີເລີດ ມາໄວ້ເພື່ອທ່ານແລ້ວນະທີ່ນີ້.

|

ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10% ສຳລັບການບໍລິການຈັດດອກໄມ້ໜ້າງານແຕ່ງງານທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ.

|

 

|

|

ນັດມື້ເຂົ້າພົບ

|

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ: +85621908888 ຫຼື ອີເມລ: Vientiane.crownemeeting@ihg.com

ລົງມືວາງແຜນງານແຕ່ງງານ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ເລືອກຫາຊຸດແຕ່ງງານໃນຝັນ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ເລືອກຮ້ານດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ສຳພັດກັບບໍລິການຖ່າຍຮູບລະດັບພຮີມ້ຽມກັບທີມງານມືອາຊີບ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ຫາຊ່າງແຕ່ງຫນ້າມືອາຊີບ

ພາດເນີ້ຂອງພວກເຮົາ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ

MenFolder

MenFolder

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າບ່າວ 20%

Mouvement

Mouvement

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າບ່າວ 20%

Viettien Laos

Viettien Laos

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າບ່າວ 20%

Pui Design By PST.

Pui Design By PST.

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າສາວ 20%

We Vientiane

We Vientiane

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າສາວ 20%

The Moment

The Moment

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກທີມງານຖ່າຍຮູບງານແຕ່ງ 10%

Noble Flower

Noble Flower

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກທີມງານຈັດດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ 10%

Billion Flower

Billion Flower

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກທີມງານຈັດດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ 10%