Crowne Plaza Vientiane

ອາຫານ ຟິວຊັ້ນ ທີ່ 3 MERCHANTS

FUSION MENU AT 3 MERCHANTS

FUSION MENU AT 3 MERCHANTS

ອາຫານ ຟິວຊັ້ນ ທີ່ 3 MERCHANTS

ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ

ທາງຮ້ານອາຫານ 3 Merchants ພູມໃຈນຳສະເໜີ ອີກໜຶ່ງປະເພດເມນູໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ໂດຍໃນຮອບນີ້ ທາງເຊຟ໌ເຮົາໄດ້ເນັ້ນໜັກໄປທີ່ ອາຫານປີ້ງຢ້າງ ແລະ ອາຫານຟິວຊັ້ນ! ດ້ວຍການປະສົມປະສານລະຫວ່າງສິນລະປະການປຸງແຕ່ງອາຫານແບບອິນດູຈີນ ແລະ ຕາເວັນຕົກຢ່າງລົງຕົວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເມນູ Reef & Beef, Seafood Bao, Pork Baby Back Ribs ແລະ Tomahawk; ໝັ້ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າເມນູອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ປະສົບການການຮັບປະທານອາຫານຂອງທ່ານຈະພຣີມ້ຽມໃນອີກລະດັບຢ່າງແນ່ນອນ. ສຳພັດກັບເມນູໃໝ່ຫຼ້າສຸດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 ທັນວາ 2020!

|

ສະຖານທີ່: ຮ້ານອາຫານ 3 Merchants | ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ | ຊັ້ນ G

|

ເຂົ້າເບິ່ງເມນູ

|

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່:
fank.boutdasing1@ihg.com, ໂທ+856 21 908 8888 ຫຼື Whatsapp: +856 20 55 724 164