Crowne Plaza Vientiane

ໂປຣໂມຊັ້ນ SUMPTUOUS CHOCOLATE

ໂປຣໂມຊັ້ນ SUMPTUOUS CHOCOLATE

ໂປຣໂມຊັ້ນ SUMPTUOUS CHOCOLATE

ໂປຣໂມຊັ້ນ Sumptuous Chocolate Selection

ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆມື້

ຫາກທ່ານກຳລັງຫາຂອງຂວັນສຳລັບເຊີໄພຣສ໌ຄົນຮັກຂອງທ່ານ ສາມາດມາເລືອກເບິ່ງໄດ້ທີ່ Elephant Lounge ຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້!

|

ລາຄາ:
• 12,000 ກີບ ++ ຕໍ່ກ້ອນໂດຍບໍ່ໃສ່ກ່ອງຂອງຂວັນ.
• 144,000 ກີບ ++ ໃສ່ກ່ອງຂອງຂວັນ (ຈຳນວນ 9 ກ້ອນ).

|

ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!

|

ເຂົ້າເບິ່ງເມນູ

|

ສະຖານທີ່: Elephant Lounge | ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ | ຊັ້ນ G

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ: +8562095620888 ຫຼື ອີເມລ: Tristan.Raclet@ihg.com