Crowne Plaza Vientiane

ອາຫານເຊົ້າແບບລຽບງ່າຍ

ອາຫານເຊົ້າແບບລຽບງ່າຍ

ອາຫານເຊົ້າແບບລຽບງ່າຍ

ອາຫານເຊົ້າແບບລຽບງ່າຍ

ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆມື້

ວັນແຫ່ງຄວາມສຳເລັດມັກຈະເລີ່ມດ້ວຍອາຫານເຊົ້າທີ່ດີທິ່ສຸດ. ເຕັມອີ່ມໄປກັບ Express Breakfast ທິ່ Elephant Lounge, ຊຸດອາຫານເຊົ້າສຸດພິເສດຂອງພວກເຮົາ. ເຊິ່ງໃນລາຄາພຽງ 79,000 ກີບ++ ຕໍ່ຊຸດເທົ່ານັ້ນ!

|

ສາມາດເລືອກໄດ້ຢູ່ 2 ແບບດ້ວຍກັນຄື:

ເພີດເພີນໄປກັບອາຫານເຊົ້າດ້ວຍ ເບເກີຣີທີ່ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາກຫຼາຍ, ກາເຟ ຫຼື ຊາ ແລະ ນ້ຳໝາກກ້ຽງສົດ.
ເພີດເພີນໄປກັບອາຫານເຊົ້າດ້ວຍ ເຄັກປ່ຽງຄຸນນະພາບເລີດ, ກາເຟ ຫຼື ຊາ ແລະ ນ້ຳໝາກກ້ຽງສົດ.

|

ສະຖານທີ່: Elephant Lounge | ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ | ຊັ້ນ G

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ: +856 21 908888 ຫຼືອີເມລ: tristan.raclet@ihg.com