Crowne Plaza Vientiane

ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 20% ເມື່ອຈັດງານປະຊຸມ ພ້ອມສິດປະໂຫຍດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 20% ເມື່ອຈັດງານປະຊຸມ ພ້ອມສິດປະໂຫຍດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 20% ເມື່ອຈັດງານປະຊຸມ ພ້ອມສິດປະໂຫຍດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 20% ເມື່ອຈັດງານປະຊຸມ ພ້ອມສິດປະໂຫຍດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ຈັດງານປະຊຸມ ແລະ ງານພົບປະຂະໜາດຍ່ອມ ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ກັບມາດຕະການຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງຮັບສ່ວນຫຼຸດເຖິງ 20% ແລະ ສິດທິປະໂຫຍດຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ຈົນເຖິງວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ. 

|

• ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ 20% ສຳລັບຈັດງານປະຊຸມດ້ວຍແພັກເກັດເຕັມມື້ ພ້ອມອາຫານວ່າງຄັອມຟີ້ເບຣກ 2 ຄາບ ແລະ ອາຫານທ່ຽງໜຶ່ງຄາບ 

• ສາມາດປັບປ່ຽນ ແລະ ແກ້ໄຂວັນທີທີ່ຈອງໄວ້ສຳລັບຈັດງານ 

• ບັນດາຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານການຈອງຈະໄດ້ຮັບຄະແນນ IHG® Business Rewards ເພື່ອສະສົມແລກລາງວັນ 

• ຈໍ LCD ແລະ ໂປຣເຈັກເຕີ້ຟຣີ 1 ເຊັດ 

• ມີທີມງານຮັບຜິດຊອບສະເພາະທີ່ຄອຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄຳປຶກສາໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ 

• ສັນຍານ WIFI ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ 

• ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 50% ສຳລັບຈັດງານປະຊຸມຜ່ານລະບົບ video conferencing 

|

ມາດຕະການ IHG Clean Promise: 

ທາງເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຮັກສາຄວາມສະອາດໃຫ້ຄົງໄວ້ໃນລະດັບສູງສຸດ ສະນັ້ນທ່ານ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງ່ານທຸກຄົນ ຈົ່ງໝັ້ນໃຈວ່າຈະໄດ້ ຮັບປະສົບການການຈັດງານພາຍໃນໂຮງແຮມຂອງພວກເຮົາທີ່ປອດໄພຢ່າງແນ່ນອນ.  

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

|

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ.

• ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບຂໍ້ສະເໜີ ຫຼື ໂປຮໂມ່ຊັ່ນອື່ນໄດ້. 

• ຕ້ອງມີແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພາຍໃນງານຢ່າງຕ່ຳ 30 ທ່ານ. 

• ບໍ່ວ່າຈະເປັນແພັກເກັດງານປະຊຸມເຄິ່ງມື້ ຫຼື ເຕັມມື້ກໍ່ສາມາດໃຊ້ບໍລິການອາຫານທ່ຽງໄດ້ 

• ອຸປະກອນເຄື່ອງສຽງ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມພ້ອມໃນການໃຫ້ບໍລິການ 

• ທາງໂຮງແຮມຂໍສະຫງວນສິດໃນການປັບປ່ຽນ ຫຼື ແກ້ໄຂຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວໂດຍອາດບໍ່ໄດ້ແຈ້ງການໄວ້. 

|

ໂຄງການ Green Initiative: 

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຖືເປັນໂຄງການໄລຍະຍາວຂອງ ໂຮມແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍໃນການຮັກສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍເລີ່ມຈາກການຫຼຸດຜ່ອນພາຊະນະ ຫຼື ວັດສະດຸທີ່ເປັນພລາສ໌ຕິກພາຍໃນໂຮງແຮມ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ທາງເຮົາຈຶ່ງເລີ່ມຫັນປ່ຽນມານຳໃຊ້ຂວດແກ້ວໃນພື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມແທນ ແລະ ໃນຖານະທີ່ທ່ານເປັນລູກຄ້າ ຫຼື ແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານ ກໍ່ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອດັ່ງກ່າວທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 

|

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີ +856 21 908888 ຫຼື 
ອີເມລ: Souknapha.singrajphak@ihg.com