Crowne Plaza Vientiane

ເອເລເຟັ້ນ ລາວຈ໌ ເປີດຄືນສຳລັບການຊື້ເຄັກກັບບ້ານ!

ເອເລເຟັ້ນ ລາວຈ໌ ເປີດຄືນປົກກະຕິ!

ໃຫ້ບໍລິການທຸກໆມື້

ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການພົບປະ ແລະ ລິ້ມລອງຂອງຫວານຂະໜາດມິນິຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ລົດຊາດອັນພຣີມ້ຽມຢ່າງມີເອກະລັກ ພ້ອມກັບຈິບກາເຟລາວ ແລະ ຊາທີ່ທ່ານມັກ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ທາງ ອີເລເຟັນທ໌ ເລົາຈ໌ ຂອງພວກເຮົາຍັງມີລາຍການອາຫານແບບຮັບປະທານງ່າຍໆໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກຫຼາຍເມນູເຊັ່ນ ແຊນວິດ ແວຣບ ແລະ ອື່ນໆທີ່ເຕີມເຕັມມື້ຂອງທ່ານ.

ເວລາເປີດໃຫ້ບໍລິການ:
ໃຫ້ບໍລິການທຸກໆມື້ຕັ້ງແຕ່ 10 am ຫາ 8 pm

|

ສະຖານທີ່: ຊັ້ນ G | ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ

|

|

ເບິ່ງເມນູ 

||

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່
+856 020 92 789 923
ຫຼື ອີເມວ panatda.miphun@ihg.com.

ຂໍນຳສະເໜີ

ເປີດຈຳໜ່າຍແລ້ວ

ເມນູເຄັກຖົ່ວລຽນ

ຈົນເຖິງ 31 ຕຸລາ 2021 ນີ້

ເດືອນແຫ່ງການລົນນະລົງພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມ