Crowne Plaza Vientiane

ເອເລເຟັ້ນ ລາວຈ໌ ເປີດຄືນສຳລັບການຊື້ເຄັກກັບບ້ານ!

ເອເລເຟັ້ນ ລາວຈ໌ ເປີດຄືນສຳລັບການຊື້ເຄັກກັບບ້ານ!

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2020 ນີ້

ພົບກັບເມນູຂອງຫວານໃໝ່ຫຼ້າສຸດແບບຈັດເຕັມ! ສິ້ນສຸດການລໍຄອຍຂອງສາວົກເຂົ້າໜົມຫວານ! ກຽມຕົວດື່ມດ່ຳໄປກັບເມນູຂອງຫວານໃໝ່ຫຼ້າສຸດທີ່ Elephant Lounge ເຊິ່ງຈັດເຕັມກວ່າຄັ້ງໃດ໋ໆ.  ພວກເຮົາເປີດບໍລິການສະເພາເພາະການຊື້ກັບບ້ານ ຂໍເຊີນທ່ານລິ້ມລອງລົດຊາດແຫ່ງຄວາມສຸກໄດ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2020 ນີ້.

|

|

ເບິ່ງເມນູ

ພິເສດ! ຮັບຊາ ຫຼື ກາເຟ 1 ຈອກ ຟຣີທັນທີ ສຳລັບທຸກໆການເລືອກຊື້ເມນູຂອງຫວານໃນມູນຄ່າ 80,000 ກີບ.

|

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ +856 020 92 789 923 ຫຼື ອີເມວ panatda.miphun@ihg.com.