Crowne Plaza Vientiane

|

Edge ແມ່ນວາລະສານລາຍງວດຂອງ ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະພາທ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆຂອງໂຮງແຮມຂອງພວກເຮົາ. ເຊິ່ງເມກະຊີນຂອງພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກິດຈະກຳ ແລະ ໂປຣໂມຊັ້ນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ເຮົາມີຫຼ້າສຸດໃນຕອນນີ້ ພ້ອມກັບສາລະໜ້າຮູ້ຕ່າງໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເຂົ້າພັກຂອງທ່ານມີຄວາມລາບລື້ນຫຼາຍຂຶ້ນ.

|


ດາວໂຫຼດ