Crowne Plaza Vientiane

ເມນູເຄັກຖົ່ວລຽນ

ເມນູເຄັກຖົ່ວລຽນ

ເມນູເຄັກຖົ່ວລຽນ

ເມນູເຄັກຖົ່ວລຽນ

ເປີດຈຳໜ່າຍແລ້ວ

ຈາກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຫຼາຍໆທ່ານທີ່ຂໍກັນເຂົ້າມາກັບເມນູ “ເຄັກຖົ່ວລຽນໝອນທອງ” ທີ່ Elephant Lounge, ຕອນນີ້ພ້ອມໃຫ້ທ່ານໄດ້ລິ້ມລອງແລ້ວ! ສຳພັດກັບຄວາມຫອມຫວານຂອງເຄັກຖົ່ວລຽນໝອນທອງສຸດພຣີມ້ຽມຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວ ສ້າງສັນໂດຍເຊຟ໌ເຂົ້າໝົມຫວານ Jeremie Muller ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ມີໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກກັນເຖິງ 3 ຂະໜາດຕັ້ງແຕ່ຂະໜາດນ້ອຍຈົນເຖິງຂະໜາດໃຫຍ່ ເໝາະແກ່ການຮັບປະທານແບບຄອບຄົວ.
|

ເມນູ

• ຂະໜາດນ້ອຍ - 19,000 ກີບ
• ຂະໜາດກາງ - 139,000 ກີບ (ຕ້ອງສັ່ງກ່ອນ 5 ຊົ່ວໂມງ)
• ຂະໜາດໃຫຍ່ - 269,000 ກີບ (ຕ້ອງສັ່ງກ່ອນ 5 ຊົ່ວໂມງ)
|

ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່

ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 11:00 ຕອນເຊົ້າ ເຖິງ 6:00 ໂມງຕອນແລງ
ສະຖານທີ່: ຊັ້ນ G | ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ
|

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່

+856 020 92 789 923 ຫຼື ອີເມວ panatda.miphun@ihg.com