Crowne Plaza Vientiane

Order from us on Foodpanda,Loca Gro, Chompa and GoTeddy

Delivery Menu

Available On Food Panda, Loca Gro, GoTeddy or Chompa

|

ENGLISH

|

ຄວາມແຊບໄດ້ມາເຖິງທີ່ໜ້າບ້ານທ່ານແລ້ວ! ຂໍແນະນຳເມນູໃໝ່ຫ້າສຸດຂອງພວກເຮົາພ້ອມໃຫ້ທ່ານໄດ້ສັ່ງຢຸ່ທີ່ບ້ານຜ່ານແອັບມືຖືເຊັ່ນ Food Panda, GoTeddy, ແລະ LocaGro! ສັ່ງເລີຍ ຮັບຮອງວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບປະສົບການອາຫານຢູ່ທີ່ບ້ານຢ່າງໜ້າປະທັບໃຈຢ່າງແນ່ນອນ!|

Order on Food Panda, Loca Gro ຫຼື GoTeddy!

|

Order on FoodPanda

|

Order on GoTeddy

 

|

Order on Loca Gro

|

ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 20% ສຳການອໍເດີ້ທີ່ມາຮັບເອົາອາຫານດ້ວຍຕົວທ່ານເອງທີ່ໂຮງແຮມ ກະລຸນາສັ່ງລ່ວງຫນ້າໄດ້ທີ່ເບີ +856 21 908 888.

|

CALL NOW

 |