Crowne Plaza Vientiane

Order from us on Foodpanda,Loca Gro, Chompa and GoTeddy

Order from us on Foodpanda,Loca Gro, Chompa and GoTeddy

Order from us on Foodpanda,Loca Gro, Chompa and GoTeddy

Delivery Menu

Available On Food Panda, Loca Gro, GoTeddy or Chompa

|

ENGLISH

|

ຄວາມແຊບໄດ້ມາເຖິງທີ່ໜ້າບ້ານທ່ານແລ້ວ! ຂໍແນະນຳເມນູໃໝ່ຫ້າສຸດຂອງພວກເຮົາພ້ອມໃຫ້ທ່ານໄດ້ສັ່ງຢຸ່ທີ່ບ້ານຜ່ານແອັບມືຖືເຊັ່ນ Food Panda, GoTeddy, Chompa ແລະ LocaGro! ສັ່ງເລີຍ ຮັບຮອງວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບປະສົບການອາຫານຢູ່ທີ່ບ້ານຢ່າງໜ້າປະທັບໃຈຢ່າງແນ່ນອນ!|

Order on Food Panda, Loca Gro, GoTeddy or Chompa!

|

Order on FoodPanda

|

Order on GoTeddy

|

Order on Chompa

|

Order on Loca Gro

|

ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 20% ສຳການອໍເດີ້ທີ່ມາຮັບເອົາອາຫານດ້ວຍຕົວທ່ານເອງທີ່ໂຮງແຮມ ກະລຸນາສັ່ງລ່ວງຫນ້າໄດ້ທີ່ເບີ +856 21 908 888.

|

CALL NOW

 |