Crowne Plaza Vientiane

ຂໍ້ສະເໜີພັກອາໄສໄລຍະຍາວ

ຂໍ້ສະເໜີພັກອາໄສໄລຍະຍາວ

ຂໍ້ສະເໜີພັກອາໄສໄລຍະຍາວ

ຂໍ້ສະເໜີພັກອາໄສໄລຍະຍາວ

ຂໍ້ສະເໜີພັກອາໄສໄລຍະຍາວ

ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ຂໍນຳສະເໜີທີ່ພັກອາໄສໄລຍະຍາວ ພ້ອມມາດຕະຖານການບໍລິການລະດັບ 5 ດາວ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຄົບວົງຈອນ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ສຳພັດກັບປະສົບການທີ່ພັກອາໄສໄລຍະຍາວມາດຕະຖານສາກົນ ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ, ໂຮງແຮມມາດຕະຖານລະດັບ 5 ດາວທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນລະດັບໂລກ. ດ້ວຍການບໍລິການທີ່ພັກອາໄສໄລຍະຍາວຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ຄົບວົງຈອນຕະຫຼອດການພັກອາໄສບໍ່ວ່າຈະເປັນສິ່ງໃຊ້ສອຍສຳລັບການເຮັດວຽກ, ຮູບແບບການຫຼັບນອນທີ່ເໜືອຊັ້ນ®, ສູນອອກກຳລັງກາຍ, ແລະ ຕົວເລືອກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ສົດໃໝ່.

|

ສິ່ງໃຊ້ສອຍສຳລັບການເຮັດວຽກ

ດ້ວຍສິ່ງໃຊ້ສອຍພາຍໃນຫ້ອງທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງການເຮັດວຽກເຊັ່ນ ປັກສຽບໄຟຟ້າຕາມຈຸດຕ່າງໆພາຍໃນຫ້ອງ ແລະ ສັນຍານອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ, ຮັບຮອງໄດ້ເລີຍວ່າທ່ານຈະໄດ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບຢ່າງແນ່ນອນ.

ຮູບແບບການຫຼັບນອນທີ່ເໜືອຊັ້ນ®

ຮູບແບບການຫຼັບນອນທີ່ເໜືອຊັ້ນ® ຂອງເຮົາປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງນອນລະດັບພຣີມ້ຽມ, ເຂດປອດສຽງລົບກວນ, ແລະ ບໍລິການໂທປຸກ ທີ່ພ້ອມອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ທ່ານຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອເຊົ້າວັນໃໝ່ທີ່ແສນໝັ້ນໃຈ.

ສູນອອກກຳລັງກາຍ

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ມີພະລັງ ທາງເຮົາຈຶ່ງໄດ້ມີການຈັດຫາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຕົວເລືອກທາງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຕັມທີ່ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.

ຕົວເລືອກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ສົດໃໝ່

ເຮົາມີຕົວເລືອກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ສົດໃໝ່ ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການທ່ານຢ່າງວ່ອງໄວທຸກໆເມື່ອທີ່ທ່ານຢູ່ໂຮງແຮມເພື່ອໃຫ້ມີພະລັງ ແລະ ກຽມພ້ອມໃນລະຫວ່າງມື້ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ໄລຟ໌ສະໄຕລ໌ທີ່ໄຮ້ຂີດຈຳກັດ

ພັກອາໄສກັບພວກເຮົາ ຂໍຮັບຮອງເລີຍວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບທາງເລືອກການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ສູນອອກກຳລັງກາຍ, ສະລອຍນ້ຳ, ບໍລິການສະປາ, ຮ້ານອາຫານລະດັບພຣີມ້ຽມທີ່ເສີບອາຫານຫຼາຍຊະນິດ ທັງອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ ລວມໄປເຖິງເມນູຂອງຫວານທີ່ມີລົດຊາດເປັນເອກະລັກບໍ່ຊ້ຳໃຜ.

|

ລາຄາແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 2,100 ໂດຣາຕໍ່ເດືອນ

|

ອ່ານຂໍ້ມູນສິດທິປະໂຫຍດ

 |

ຮັບຊົມຫ້ອງໄດ້ແບບ 360 ອົງສາ