Crowne Plaza Vientiane

Box Set ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມແບບສັ່ງກັບບ້ານ

Box Set ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມແບບສັ່ງກັບບ້ານ

Box Set ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມແບບສັ່ງກັບບ້ານ

Box Set ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມແບບສັ່ງກັບບ້ານ

Box Set ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມແບບສັ່ງກັບບ້ານ

ຕ້ອງສັ່ງກ່ອນລ່ວງໜ້າ

ປ່ຽນວັນທຳມະດາຢູ່ທີ່ບ້ານຂອງທ່ານ ໃຫ້ກາຍເປັນຊ່ວງເວລາແຫ່ງຄວາມສຸກໄປກັບ Box Set ເມນູອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໃໝ່ຫຼ້າຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຕອບສະໜອງກິດຈະກຳຮັບປະທານອາຫານຂະໜາດນ້ອຍພາຍໃນຄອບຄົວ ເນື່ອງໃນໄລຍະຂອງການຢູ່ບ້ານແບບນີ້! ເພີດເພີນໄປກັບເມນູອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ຈັດເຕັມເສີບໃນຮູບແບບ Box Set ລະດັບ 5 ດາວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານແນວຕາເວັນຕົກ, ຂອງຫວານ ແລະ ຊຸດຊາຍາມບ່າຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກ ເຊິ່ງສ້າງສັນ ແລະ ອອກແບບມາເພື່ອຕອບໂຈດທ່ານໃນໄລຍະຂອງການຢູ່ບ້ານ ແລະ ກຳລັງມອງຫາກິດຈະກຳກິນເຂົ້າແບບຄອບຄົວໃນທ້າຍອາທິດ ຫຼື ໂອກາດດີອື່ນໆນັ້ນເອງ. 

|

ຟຣີຄ່າສົ່ງສຳລັບທ່ານທີ່ອາໄສຢູ່ຫ່າງຈາກຕົວໂຮງແຮມໄລຍະ 10 ກິໂລແມັດ 
ຕ້ອງສັ່ງກ່ອນລ່ວງໜ້າ 24 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ 

|

ເຂົ້າເບິ່ງເມນູ

|

ສັ່ງໄດ້ທັນທີ ທີ່ເບີ +856 20 95 555 256 (WhatsApp ກໍ່ໄດ້) 
ຫຼື ອີເມລ Phoutsady.phommachit@ihg.com