Crowne Plaza Vientiane

ມາ 2 ຈ່າຍ 1 ກັບບຸບເຟ້ອາຫານເຊົ້າທີ່ໂມເສກ

ມາ 2 ຈ່າຍ 1 ກັບບຸບເຟ້ອາຫານເຊົ້າທີ່ໂມເສກ

ມາ 2 ຈ່າຍ 1 ກັບບຸບເຟ້ອາຫານເຊົ້າທີ່ໂມເສກ

ມາ 2 ຈ່າຍ 1 ກັບບຸບເຟ້ອາຫານເຊົ້າທີ່ໂມເສກ

ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆວັນເສົາອາທິດ

ເລີ່ມຕົ້ນວັນຢຸດສຸດສັບດາຂອງທ່ານດ້ວຍບຸບເຟ້ອາຫານເຊົ້າແບບຈັດເຕັມ ດ້ວຍໂປຣໂມຊັ່ນມາ 2 ຈ່າຍ 1 ມີສະເພາະເສົາອາທິດໃນລາຄາພຽງ 180,000 ກີບ ++ ຕໍ່ທ່ານທີ່ ໂມເສກເທົ່ານັ້ນ! 

|

ສະຖານທີ່: ຮ້ານອາຫານໂມເສກ | ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ | ຊັ້ນ 1
ເວລາ: 6 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 10 ໂມງເຊົ້າA

|

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ
+85621908888 ຫຼື ອີເມລ vicksian.fongsy@ihg.com.