Crowne Plaza Vientiane

ໂປຣໂມ່ຊັ່ນອາຫານສຸດຄຸ້ມສຳລັບປີໃໝ່ລາວທີ່ໂມເສກ

ໂປຣໂມ່ຊັ່ນອາຫານສຸດຄຸ້ມສຳລັບປີໃໝ່ລາວທີ່ໂມເສກ

ໂປຣໂມ່ຊັ່ນອາຫານສຸດຄຸ້ມສຳລັບປີໃໝ່ລາວທີ່ໂມເສກ

ໂປຣໂມ່ຊັ່ນອາຫານສຸດຄຸ້ມສຳລັບປີໃໝ່ລາວທີ່ໂມເສກ

ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆວັນ

ເພີດເພີນໄປກັບໂປຣໂມ່ຊັ່ນອາຫານສຸດຄຸ້ມ ທີ່ທາງໂຮງແຮມເຮົາຖືໂອກາດມອບໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນປີໃໝ່ລາວນີ້! ເຕັມອີ່ມດ້ວຍບຸບເຟ້ອາຫານເຊົ້າທີ່ຈັດເຕັມພ້ອມກັບຄຸນນະພາບ ທີ່ຮ້ານອາຫານໂມເສກ ກັບຂໍ້ສະເໜີມາ 2 ຈ່າຍ 1 ທຸກໆວັນ ໃນລາຄາພຽງ 180,000 ກີບ ++ ຕໍ່ 2 ທ່ານ, ຈົນເຖິງວັນທີ 30 ເມສາ 2020 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ.

|

ສະຖານທີ່: ຮ້ານອາຫານໂມເສກ | ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ | ຊັ້ນ 1
ເວລາ: 6 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 10 ໂມງເຊົ້າ & ເສົາ-ທິດ 6 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 11 ໂມງເຊົ້າ

|

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ
+85621908888 ຫຼື ອີເມລ vicksian.fongsy@ihg.com.