Crowne Plaza Vientiane

Cocktail Happy Hour at 3 Merchants

ໂປຣ Happy Hour ທີ່ຮ້ານ 3 Merchants

ຊື້ຄັອກເທວ 1 ຈອກ ແຖມຟຣີອີກ 1 ຈອກ!

ທາງເຮົາມີຕົວເລືອກເມນູເຄື່ອງດື່ມຄັອກເທວໃຫ້ທ່ານເລືອກຢ່າງຫຼາກຫຼາຍທີ່ຮ້ານ 3 Merchants ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ເພີດເພີນໄປກັບໂປຣໂມຊັ່ນເຄື່ອງດື່ມຄັອກເທວ ຊື້ 1 ແຖມ 1 ທີ່ຮ້ານຂອງພວກເຮົາ ຕັ້ງແຕ່ 6 ຫາ 7 ໂມງແລງ

|

ໂປຣພິເສດດັ່ງກ່າວໃນທຸກໆວັນຈັນ ຫາ ວັນພະຫັດ ຕັ້ງແຕ່ 6 ຫາ 7 ໂມງແລງ

|

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກໍາໝົດ:

• ໂປໂມຊັ່ນດັ່ງກ່າວສາມາດໃຊ້ສະເພາະຄ໋ອກເທວເທົ່ານັ້ນ
• ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ໂປໂມຊັນນີ້ຮ່ວມກັບສ່ວນຫລຸດຕ່າງໆໄດ້
• ໂປໂມຊັນ 1 ແຖມ 1 ແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ເປັນລາຍບຸກຄົນ ບໍ່ສາມາດແຊຣ໌ລວມເປັນໂຕະໄດ້

|

ສະຖານທີ່: 3 Merchants | ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ | ຊັ້ນ 1

|

ຂໍ້ມູນເພີມເຕີມຫຼືການຈອງ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່
+856 20 55724164 ຫຼື ອີເມລ at fank.boutdasing1@ihg.com