Crowne Plaza Vientiane

ເດືອນແຫ່ງການລຳລຶກພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມ

ເດືອນແຫ່ງການລຳລຶກພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມ

ເດືອນແຫ່ງການລຳລຶກພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມ

ເດືອນແຫ່ງການລຳລຶກພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມ

ເດືອນແຫ່ງການລຳລຶກພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມ

ຈັນເຖິງວັນທີ 31 ຕຸລາ 2021 ນີ້

ພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມຖືເປັນອີກໜຶ່ງໂລກຮ້າຍທີ່ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ກັບຫຼາຍໆຊີວິດນັບບໍ່ຖ້ວນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະສຸດທ້າຍ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະປູກຈິດສຳນຶກເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນຕະໜັກຮູ້ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມນີ້, ທາງທີມງານຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຖືໂອກາດເອົາເດືອນແຫ່ງການລົນນະລົງພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມນີ້ ເຮັດເມນູເຄັກພິເສດຂຶ້ນມາເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການກ່າວເຖິງ ແລະ ຄຳນຶງກ່ຽວກັບຜົນຮ້ານຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ໂດຍ 10% ຂອງມູນຄ່າຈາກການຈຳໜ່າຍເຄັກດັ່ງກ່າວ ທາງເຮົາຈະນຳເອົາໄປຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າໜ້າທີ່ແພດໝໍ ແລະ ຄົນເຈັບຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍແມ່ແລະເດັກ. ນອກນັ້ນ ເຮົາຍັງຈຳໜ່າຍຈອກນ້ຳ ຄຣາວ ພລາຊ່າ (ສີບົວ) ທີ່ແຜນໄວ້ວ່າ ກຳໄລ 30% ຈາກການຈຳໜ່າຍ ແມ່ນຈະເອົາໄປສົມທົບໃສ່ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເຊັ່ນດຽວກັນ.
|

ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວແມ່ນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2021 ເຖິງ 31 ຕຸລາ 2021 ນີ້

|

• Giant Red Fruits and Rhubarb Macaron - 300,000 ກີບ
• Mini Red Fruits and Rhubarb Macaron - 39,000 ກີບ
 
|
 
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່
+856 020 92 789 923 ຫຼື email panatda.miphun@ihg.com.