Crowne Plaza Vientiane

BIRTHDAY PARTY ແພັກເກັດທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 MERCHANTS

BIRTHDAY PARTY ແພັກເກັດທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 MERCHANTS

BIRTHDAY PARTY ແພັກເກັດທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 MERCHANTS

BIRTHDAY PARTY ແພັກເກັດທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 MERCHANTS

ຈັດງານວັນເກີດຂອງທ່ານຢ່າງມີສ໌ໄຕລ໌ທີ່ 3 Merchants, ຮ້ານອາຫານຄຸນນະພາບໃຈກາງຕົວເມືອງວຽງຈັນ, ກັບແພັກເກັດຈັດງານວັນເກີດສຸດຄຸ້ມທີ່ລວມມີ:

|

325,000 ກີບ++ ຕໍ່ທ່ານ

|

2 ເຊັດແພັກເກັດເມນູອາຫານໃຫ້ເລືອກ

ຫ້ອງຈັດລ້ຽງແບບສ່ວນຕົວສຸດເລີດຫຼູ

ເຄັກກ້ອນໃຫຍ່ (ເຄັກນົມ ສ໌ຕໍເບີຣີ້ ຫຼື ເຄັກຊັອກໂກແລັດ)

ວາຍໜຶ່ງຂວດດື່ມໄດ້ສຳລັບ 10 ທ່ານ

ຂອງຂວັນວັນເກີດຈາກຮ້ານອາຫານ 3 Merchants

ບັດຊະມາຊິກ VIP ຈາກຮ້ານອາຫານ 3 Merchants

 

|

 

ເຊັດເມນູທີ 1

ຕົ້ມຍຳໄກ່ປີ້ງໄຟຈາກຖ່ານ

ປ້ຽວຫວານປາໃສ່ປິ້ງດອກຜັກກາດ

ລຸກລັກຊີ້ງົວ. ໂບໂຄລີ້, ເຂົ້າເຫຼືອງ ລາດຊອດສ໌ປ້ຽວຫວານ

ຊີຕາສ໌ ທາດທ໌, ຊັອກໂກແລັດຄຣັມໂບ້, ໂຊເບ ແລະ ເມີແຣັງ

|

ເຊັດເມນູທີ 2

ຢໍ່ຂາວກຸ້ງພ້ອມນ້ຳຈິ້ມ

ແກງເຜັດເປັດໃສ່ຖົ່ວຂຽວຜັດ

ຄໍໝູຢ້າງລາດຊອສ໌ກະເພາະ ກັບເຂົ້າຫອມມະລິ ແລະ ໄຂ່ດາວ

ເຂົ້າໜຽວໝາກມ່ວງແບບ 3 Merchants ໃສ່ກະແລັ້ມໂຮມເມດ

|

ເຂົ້າເບິ່ງເມນູ

|

ສະຖານທີ່: ຮ້ານອາຫານ 3 Merchants
ຊັ້ນ G ຂອງໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ

|

ໂທຫາພວກເຮົາ

|

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ +856 20 55724164 ຫຼື ອີເມວທີ່ fank.boutdasing1@ihg.com