Crowne Plaza Vientiane

ສ່ວນຫຼຸດພິເສດເມື່ອຈັດວັນເກີດທີ່ຮ້ານໂມເສກ

ສ່ວນຫຼຸດພິເສດເມື່ອຈັດວັນເກີດທີ່ຮ້ານໂມເສກ

ສ່ວນຫຼຸດພິເສດເມື່ອຈັດວັນເກີດທີ່ຮ້ານໂມເສກ

ສ່ວນຫຼຸດພິເສດເມື່ອຈັດວັນເກີດທີ່ຮ້ານໂມເສກ

ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆມື້

ວັນເກີດປີນີ້ໄປໃສດີ! ສະຫຼອງວັນເກີດຂອງທ່ານຢ່າງສຸດຄຸ້ມໃນສ່ວນຫຼຸດພິເສດເຖິງ 30 ເປີເຊັນ ເມື່ອມາຈັດວັນເກີດກັບພວກເຮົາທີ່ຮ້ານອາຫານໂມເສກ. ຫ້າມພາດ! ກັບຂໍ້ສະເໜີດີໆແບບນີ້ ໄດ້ທີ່ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນເທົ່ານັ້ນ.

|

ສະຖານທີ່: ຮ້ານອາຫານໂມເສກ | ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ | ຊັ້ນ 1

ເວລາ: 10 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 10 ໂມງກາງຄືນ

|

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ +85621908888 ຫຼື ອີເມລ vicksian.fongsy@ihg.com.

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ: ສາມາດຈອງໄດ້ 5 ທ່ານຂຶ້ນໄປຂອງຈຳນວນຜູ້ຮ່ວມງານ