Crowne Plaza Vientiane

ດື່ມຊາຍາມບ່າຍທີ່ ເອເລເຟັ້ນລາວຈ໌

ຊາຍາມບ່າຍ

ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆມື້

ແບ່ງປັນຄວາມສຸກຍາມບ່າຍໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄົນຮັກຂອງທ່ານ ດ້ວຍຊຸດຊາຍາມບ່າຍຮູບໂສມໃໝ່ ເຊິ່ງສ້າງສັນ ແລະ ຈັດເຕັມ ກວ່າຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ ແອເລເຟັ້ນ ເລົາຈ໌ ຂອງພວກເຮົາ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 14:00 ຫາ 16:00 ໃນລາຄາພຽງ 199,000 ກີບ ++ ຕໍ່ຊຸດເທົ່ານັ້ນ ເສີບພ້ອມວາຍຊັ້ນດີໜຶ່ງຈອກ.

|

ສະຖານທີ່: Elephant Lounge | ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ | ຊັ້ນ G

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ: +856 21 908888 ຫຼື ອີເມລ: tristan.raclet@ihg.com