Crowne Plaza Vientiane

ໃຫ້ລາງວັນທີດີ ທີ່ສຸດສຳຫຼັບ ການເຮັດວຽກ ທີ່ດີເດັ່ນ

YEAR END PARTY PACKAGE

ໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜົນສຳເລັດຂອງທີມງານຂອງທ່ານໃນທ້າຍປີນີ ດ້ວຍການຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ. ຈັດງານລ້ຽງໃຫ້ທີມງານຂອງທ່ານ ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 40 ໂດລາຕໍ່ທ່ານ ລວມມີ:

• ເຕີມເຄື່ອງດື່ມບໍ່ອັ້ນ 2ຊົ່ວໂມງ (40 ໂດລາຕໍ່ທ່ານ ເປັນແພັກເກັດເບຍດຣາບ ຫຼື 45 ໂດລາຕໍ່ທ່ານ
ເປັນແພັກເກັດວາຍ ແລະ ເບຍດຣາບ)
• ສາມາດຈັດແບບບຸບເຟ່, ໂຕະຈີນ ຫຼື ຄານາເປ້ໄດ້
• ຕົບແຕ່ງໂຕະ (Dining Setup)
• ຈັດດອກໄມ້
• ເພງ ແລະ ສິແສງ
• ບັດສົມມະນາຄຸນພັກຟຣີ 1 ຄືນພ້ອມອາຫານເຊ້ົາ ສຳຫຼັບ2ທ່ານ

ສຳຫຼັບງານຮອງຮັບແຂກ 100ທ່ານຂຶ້ນໄປ, ເຮົາມີ Photo Booth ໃຫ້.
ສຳຫຼັບງານຮອງຮັບແຂກ 180ທ່ານຂຶ້ນໄປ, ເຮົາມີວົງດົນຕຣີເສບສົດໃຫ້
ສຳຫຼັບງານຮອງຮັບແຂກ 250ທ່ານຂຶ້ນໄປ, ເຮົາມີ Photo Booth ແລະ ວົງດົນຕຣີເສບສົດ.

|

ໂທຫາພວກເຮົາ

|

 

*ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ: ສິທິພິເສດນີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບໂປຣໂມຊັ້ນອື່ນ, ສາມາດເລີ່ມຈອງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນພະຈິກ 2018 ເຖິງ ວັນທີ 31 ເດືອນມັງກອນ 2019 ເທົ່ານັ້ນ, ກຳນົດຈອງຂັ້ນຕ່ຳສຳຫຼັບ 30ທ່ານ, ຂໍ້ສະເໜີນີ້ຂຶ້ນກັບຄວາມພ້ອມໃນການໃຫ້ບໍລິການ, ທາງໂຮງແຮມຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວໂດຍບໍ່ມີ ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.

 

ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ +856 21 908888 ຫຼື ອີເມວ vientiane.crownemeeting@ihg.com.

|

ທົວ 360 ອົງສາ

 | 

 

ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເວົ້າ ...

Nattaorn - Big Blue

"ຂ້ອຍຮູ້ສຶກປະທັບໃຈກັບທັດສະນະຄະຕິການບໍລິການທີ່ເອົາໃຈໃສ່”

Somboun - EXCREW & P.P.P Activation Agency Event Organizer

"ຂ້ອຍປະທັບໃຈ ໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ເປັນເລີດ ແລະ ທີມງານທີ່ຄອຍສະໜັບສະໜຸນຢ່າງເຕັມທີ່”

Santi - Anti-Design Event Organizer

"ປະທັບໃຈການປະສານງານທີ່ດີເລີດຂອງທີມງານ”

ສອບຖາມຂໍ້ມູນການຈັດປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງ

ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ [Hotel_phone] ຫຼື ອີເມລ໌ ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ 856-21-908888  ຫຼື ອີເມລ໌  vientiane.crownemeeting@ihg.com