SPACIOUS MEETING ROOMS WITH INTUITIVE AMENITIES.

VERSATILE VENUES WITH EXPERT SERVICE.

SEAMLESS TECHNOLOGY WITH MODERN DESIGN.

Creative Meeting Rooms

ຫົກພື້ນທີ່ຈັດງານທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຂອງ ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ເໝາະທີ່ຈະໃຊ້ເປັນ ຫ້ອງປະຊຸມຍ່ອຍ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມຂະໜາດນ້ອຍ ຊຶ່ງໂຮງແຮມມີການຈັດຫ້ອງຫຼາຍປະເພດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຈັດປະຊຸມ ຫຼື ການຈັດງານຕ່າງໆຂອງທ່ານ.

 

4 Reasons to Meet at Crowne Plaza Hotels & Resorts

CROWNE PLAZA® MEETINGS DIRECTOR

CROWNE PLAZA® MEETINGS DIRECTOR

ນີ້ແມ່ນຜູ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານສະເພາະສໍາລັບການຈັດງານທັງໝົດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ຈັດການກັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເນັ້ນໃສ່ພາບລວມຫຼັກໆຂອງງານໄດ້.

TWO-HOUR RESPONSE GUARANTEE ON RFP’S

TWO-HOUR RESPONSE GUARANTEE ON RFP’S

ພາຍໃນເວລາສອງຊົ່ວໂມງ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ຄໍາສະເໜີຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນດ້ານພື້ນທີ່ຈັດງານ, ລາຄາ ແລະ ວັນທີ່ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ.

DAILY MEETINGS DEBRIEF

DAILY MEETINGS DEBRIEF

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຍການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນທີ່ແຍກເປັນລາຍການ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດທີ່ຈະບໍລິຫານງົບປະມານຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນເວລາຈິງ.

MEETINGS SERVICE EXCELLENCE

MEETINGS SERVICE EXCELLENCE

ຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຖືກໄວ້ວາງໃຈໂດຍນັກຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ງານຕ່າງໆ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນການຈັດປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງ

ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ 856-21-908888 ຫຼື ອີເມລ໌  vientiane.crownemeeting@ihg.com