3 Merchants Christmas Eve and New Year's Eve Dinner

3 Merchants Christmas Eve and New Year's Eve Dinner

3 Merchants Christmas Eve and New Year's Eve Dinner

3 Merchants Christmas Eve and New Year's Eve Dinner

3 Merchants Christmas Eve and New Year's Eve Dinner

Available on 24th and 31st December 2018

3 Merchants ຂໍນຳສະເໜີຊ່ວງເວລາສຸດພິເສດທີ່ໃກ້ຈະໝູນວຽນມາເຖິງອີກຄັ້ງ, ໃນ 2 ຄໍ່າຄືນແຫ່ງເທດສະການສະຫຼອງສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ທີ່ມາພ້ອມກັບ ເຊັດເມນູພິເສດຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການຕົບແຕ່ງຮ້ານທີ່ຈັດມາເພື່ອຄໍ່າຄືນສຸດເອັກສກຼູຊິບນີ້ໂດຍສະເພາະ.

|

ໂທຈອງ

|

Christmas Eve Dinner Tasting ເມນູ ທີ່ຮ້ານ 3 Merchants (ໃນຄືນວັນທີ 24 ທັນວາ 2018 ເທົ່ານັ້ນ)

ເປີດຄອສກັນເບົາໆດ້ວຍ prosecco ຈອກເດັດ ກັບ amuse bouche, ຕໍ່ດ້ວຍອາຫານຣົດເລີດຕາມລຳດັບຈາກ ຫອຍນາງໂລມຊົງເຄື່ອງ (Coffin Bay Oyster), ຫອຍແຄງ ແຄນເນດ້ຽນ (Canadian Scallop), ປາຊາລມອນ ແອັດແລນທິກ (Atlantic Salmon) ແລະ ອາຫານທີ່ໜ້າສົນໃຈອີກຫຼາກຫຼາຍເມນູ

 

MENU

Welcome glass of Prosecco and amuse bouche

 

Trio of coffin bay oysters

Nham Jim

Natural

Tempura with green chili mayo

 

Canadian scallop

Sweet corn whip, compressed apple, pork crumb

 

Atlantic salmon

Fried mango, sweet corn puree, sesame bok choy, ginger milk foam

 

Pork Belly

Slow cooked, sweet & sour pineapple, spiced pumpkin, chili and lime caramel

 

Fried Bao

Cinnamon sugar, peanut ice cream, mint jelly

|

ໂທຈອງ

|

New Year’s Eve Dinner ທີ່ຮ້ານ 3 Merchants (ໃນຄືນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ເທົ່ານັ້ນ)

ຕ້ອນຮັບຄໍ່າຄືນສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໄໝ່ດ້ວຍຈອກ ແຊມເປນ ແລະ amuse bouche ຣົດເລີດ ຕາມດ້ວຍອາຫານເບົາເພື່ອອຸ່ນເຄື່ອງເຊັ່ນ : Salmon Tartare, ແລະ Banh Mi. ເພີດເພີນຕໍ່ດ້ວຍການຮັບປະທານອາຫານຈານຫຼັກຊັ້ນເລີດ ກັບ Wild Barramundi ແລະ Beef Wellington; ຕາມດ້ວຍເຄື່ອງດື່ມສຸດພິເສດທີ່ໄດ້ແຮງບັນດານໃຈຈາກອາຍອຸ່ນຂອງຄວາມເປັນເອເຊຍກັບ Espresso Martini ແລະ ປິດທ້າຍດ້ວຍການຕຳຈອກອຳລາ 2018 ກັບ ແຊມເປນ ສຸດຫຼູຢ່າງມີສະໄຕລ໌.

 

MENU

Welcome glass of champagne and amuse bouche

 

Salmon tartare

Mango, avocado, lime, tequila

 

Banh Mi

5 spice milk bun, fried lobster, pickled Asian slaw, chili, coriander

 

Wild Barramundi

green pea puree, cardamom confit tomato, almond milk foam and fried garlic

 

Beef Wellington

Cauliflower croquette, sweet potato fondant, 5 spice soy mushroom and red wine jus

 

Asian inspired espresso martini

Kahlua, condensed milk, espresso, salted caramel

 

A glass of Champagne to finish

|

ໂທຈອງ

|

ທ່ານພ້ອມແລ້ວບໍ່ ກັບການນັບຖອຍແບບມີສະໄຕທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 Merchants.

ລາຄາຕໍ່ທ່ານ

329,000 ກີບ ++ ຕໍ່ທ່ານ ແລະ ຕໍ່ງານ, ແພັກເກັດຄອສເມນູອາຫານ

399,000 ກີບ ++ ຕໍ່ທ່ານ ແລະ ຕໍ່ງານ, ແພັກເກັດລວມເຄື່ອງດື່ມ

|

ໂທຈອງ

|


ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂດຍກົງໄດ້ທາງ ໂທລະສັບ ແລະ ອີເມວ ດ້ານລຸ່ມນີ້

ອີເມວ: tristan.raclet@ihg.com

ກິ່ງ (ລາວ / ໄທ / ອັງກິດ): +856 (20) 76076042

ທຣິສຕັ້ນ (ອັງກິດ / ຝຣັ່ງ): +856 (20) 95620888

 |

ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ

**ຕ້ອງທຳການຈອງ ແລະ ຈ່າຍກ່ອນລ່ວງໜ້າ**

ຄຮິສມາສ ອີຟດິນເນີ້ ເທສຕິ້ງເມນູ ທີ່ 3 Merchants ສະເພາະ ດິນເນີ້ ວັນທີ 24 ທັນວາ 2018 ເທົ່ານັ້ນ.

New Year’s Eve Dinner ນິວເຢຍ ອີຟດິນເນີ້ ທີ່ 3 Merchants ສະເພາະ ດິນເນີ້ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ເທົ່ານັ້ນ.

ຕ້ອງທຳການຈອງລ່ວງໜ້າ

ແພັກເກັດຈ໌ເຄື່ອງດື່ມລວມມີ ວາຍແດງ, ວາຍຂາວ, ເບຍລາວ, soft drinks, ແລະ ນໍ້າໝາກໄມ້.

ເມນູທີ່ສາມາດສັ່ງໄດ້ສະເພາະ 2 ຄືນນີ້ມີ special Christmas menu, New Year menu ແລະ ເມນູອາຫານຕາມສັ່ງ à la carte menu.

ລາຄາທຸກຢ່າງຄິດເປັນເງິນກີບ ທີ່ຍັງບໍ່ລວມອັດຕາຄ່າບໍລິການ 10% ແລະ VAT 10%