cookie_privacy OK

ຍິ່ງພັກຫຼາຍ ຍິ່ງປະຫຍັດຫຼາຍ

from Jan 1 - Dec 31 2019

ໝົດກັງວົນກ່ຽວກັບການວາງແຜນທີ່ພັກ ສຳລັບການເດີນທາງໄປວຽກທຸລະກິດໄລຍະຍາວ ຫລື ສຳລັບການພັກຜ່ອນໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພວກເຮົາມີແພັກເກັດທີ່ຕອບໂຈດໃຫ້ແກ່ທ່ານ, ດ້ວຍການມອບສ່ວນລົດສູງເຖິງ 20% ເມື່ອທ່ານຈອງທີ່ພັກສຳລັບ 5ຄືນຂຶ້້ນໄປໃນມື້ທຳມະດາ ຫຼື ສ່ວນຫຼຸດ25% ໃນມື້ທ້າຍອາທິດ.
 
ພວກເຮົາມອບການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນໂຮງແຮມລະດັບ5ດາວທີ່ດີທີ່ສຸດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງຈະຕອບສະໜອງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນທຸກໆຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ດ້ວຍສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ເໝາະສົມ ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງໄປມາສະດວກສະບາຍທີ່ສຸດ.
 
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ:
-ຈຳນວນການເຂົ້າພັກຂັ້ນຕ່ຳ5ຄືນ.
-ຮັບສ່ວນຫຼຸດ25%ສຳລັບມື້ທ້າຍອາທິດ.
-ຮັບສ່ວນຫຼຸດ20%ສຳລັບມື້ທຳມະດາ.
-ສິດທິພິເສດນີ້ບໍ່ສາມາດໃຊຮ່ວມກັບໂປຣໂມຊັ້ນອື້ນໄດ້.