cookie_privacy OK

ແພັກເກັດ Stay & Dine

from Jan 1 - Dec 31 2019

ໃຫ້ລາງວັນພິເສດກັບຕົວທ່ານເອງໂດຍການຈອງຫ້ອງພັກພ້ອມອາຫານທີ່ ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ດ້ວຍ ແພັກເກັດ Stay & Dine.

ແພັກເກັດ Stay & Dine ຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ເພີດເພີນໄປກັບອາຫານເຊົ້າ ພ້ອມບັດມູນຄ່າ 50 USD ເພື່ອໃຊ້ທີ່ຮ້ານອາຫານ ແລະ ບາຣ໌ ຂອງໂຮງແຮມພວກເຮົາ.

 

ຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂ:

•ໂປຣໂມຊັ້ນນີ້ ສໍາລັບການພັກຢ່າງນ້ອຍ 2 ຄືນ.

•ບັດອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ 1 ໃບຕໍ່ການເຂົ້າພັກ 2 ຄືນ ແລະ ກຳນົດໃຊ້ໃນໄລຍະພັກເທົ່ານັ້ນ.

•ຂໍ້ສະເຫນີນີ້ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ກັບຂໍ້ສະເຫນີອື່ນໆ.

ຂໍ້ສະເຫນີນີ້ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງໂຮງແຮມກ່ຽວກັບການຍົກເລີກ ແລະ ການບໍ່ສະແດງຕົວຂອງແຂກ.

ຂໍ້ສະເຫນີນີ້ອາດນຳໃຊ້ວັນ Black Out.