cookie_privacy OK

Special Offers

ການບໍລິການທີ່ພິເສດພົບກັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າທີ່ໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ

ເຮັດໃຫ້ການມາພັກຜ່ອນຢູ່ລາວຂອງທ່ານເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ດ້ວຍສິດທິປະໂຫຍດ ແລະ ໂປຣໂມຊັ່ນພິເສດຕ່າງໆ ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າ ວຽງຈັນ.

 

ໂປຣໂມຊັ້ນລາຄາສຸດປະຫຍັດ ພຽງ 65$ ຕໍ່ໜຶ່ງຄືນ

from Feb 14 - Mar 14 2018
ຂະຫຍາຍຄວາມສຸກອີກຄັ້ງ ກັບໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າພັກທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ໃນລາຄາສຸດປະຫຍັດ ພຽງ 65$ ຕໍ່ໜຶ່ງຄືນ ເປີດຈຳໜ່າຍບັດຮອບທີສອງຈຳນວນ 100ບັດເທົ່ານັ້ນ. ຮີບຟ້າວກ່ອນທີ່ຈະພາດໂອກາດດີໆນີ້ໄປ.
 
ເປີດຈຳໜ່າຍບັດທີ່ພະແນກຕ້ອນຕ້ອນ ຂອງໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ເດືອນກຸມພາ 2018 ເຖິງ ວັນທີ14 ເດືອນມີນາ 2018. (ສາມາດເຂົ້າພັກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ25 ເດືອນມີນາ 2018 ເຖິງ ວັນທີ5 ເດືອນພຶດສະພາ 2018).
+

ຍິ່ງພັກຫຼາຍ ຍິ່ງປະຫຍັດຫຼາຍ

from Jan 1 - Dec 31 2019

ໝົດກັງວົນກ່ຽວກັບການວາງແຜນທີ່ພັກ ສຳລັບການເດີນທາງໄປວຽກທຸລະກິດໄລຍະຍາວ ຫລື ສຳລັບການພັກຜ່ອນໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຈອງເລີຍ +

Vientiane Club Package

from Jan 1 - Dec 31 2019

ພັກຜ່ອນໃນຄວາມຫຼູຫຼາຂອງໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ກັບແພັກເກັດສຸດຄຸ້ມ Vientiane Club Package. ພົບກັບສິດທິພິເສດຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການບໍລິການແບບເປັນສ່ວນຕົວທີ່ຫ້ອງຮັບຮອງແຂກພິເສດ  Executive Club Lounge, ນັບຕັ້ງແຕ່ການເຊັກອິນແບບສ່ວນຕົວ ໄປຈົນເຖິງການຮັບປະທານເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຄ໋ອກເທວຟຣີໃນຕອນແລງ.

ຈອງເລີຍ +

Advance Purchase

from Mar 30 - Dec 31 2019

ຄຸ້ມທີ່ສຸດກັບໂປຣໂມຊັ້ນ Advance Purchase

ຈອງຫ້ອງພັກໃຫ້ຄຸ້ມທີ່ສຸດກັບໂປຣໂມຊັ້ນ Advanced Purchase ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບສ່ວນລົດໄດ້ເຖິງ 20% ເໝືອທ່ານຈອງແລ້ວຈ່າຍເລີຍ. ຈອງເລີຍເພື່ອໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດນີ້.

ຈອງເລີຍ +

ໂປຣໂມຊັ້ນພິເສດສຳລັບທ້າຍອາທິດ

from Jan 1 - Dec 31 2019

ທ້າຍອາທິດຄືເວລາທີ່ທ່ານຄວນໃຫ້ລາງວັນແກ່ຕົວທ່ານເອງ ໂດຍການພັກຜ່ອນຢ່າງເຕັມທີ່. ເຂົ້າພັກທີ່ ໂຮງແຮມ ຄຣາວພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ໃນທ້າຍອາທິດ ເພື່ອການຟື້ນຟູຢ່າງເຕັມປ່ຽມ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສູ້ກັບທຸກໆສິ່ງໃນອາທິດຕໍ່ໄປ.

ຈອງເລີຍ +

Vangvieng Package

from Jul 6 - Dec 31 2019
ຖ້າຫາກທ່ານກຳລັງວາງແຜນທີ່ຈະເດີນທາງໄປແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມຄືດ່ັງ ວັງວຽງ. ມາເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງທີ່ ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ກັບແພັກເກັດໃໝ່ຂອງພວກເຮົາຄື ວັງວຽງແພັກເກັດ”. 
BOOK NOW +

ແພັກເກັດສຳລັບທ້າຍອາທິດ

from Jul 1 - Dec 31 2019
ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ຂໍນຳສະເໜີແພັກເກັດໃໝ່ສຳລັບວັນພັກຜ່ອນ
BOOK NOW +