cookie_privacy OK

PRESIDENTIAL SUITE

ຂະໜາດຫ້ອງ: 140ຕາແມັດ  

ຫ້ອງສູດຂະໜາດໃຫຍ່ຫ້ອງນີ້ ມີການປະສົມປະສານ ອົງປະກອບຂອງຄວາມເປັນລາວແບບດັ້ງເດີມ ເຂົ້າກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການອອກແບບຮ່ວມສະໄໝທີ່ເນັ້ນຄວາມສະດວກສະບາຍ. ຫ້ອງສູດຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງນີ້ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນເທິງສຸດຂອງໂຮງແຮມ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດແນມເຫັນທັດສະນິຍາພາບອັນສວຍສົດງົດງາມຂອງແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ຢ່າງກວ້າງໄກ ຈາກປ່ອງຢ້ຽມຂະໜາດໃຫຍ່ທັງສີ່ບານ. ຫ້ອງຮັບແຂກ ແລະ ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານແບບແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ບັນດາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຄັດສັນເປັນພິເສດ ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງນີ້ກາຍເປັນເຮືອນຫຼັງທີສອງທີ່ຫຼູຫຼາຂອງທ່ານ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເປັນສະຖານທີ່ແຫ່ງການພັກຜ່ອນທີ່ທັນສະໄໝ, ເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ບໍ່ມີສະຖານທີ່ໃດທຽບເທົ່າໄດ້ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

  • ຫ້ອງຮັບແຂກທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ 
  • ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ
  • ຫ້ອງແຕ່ງໂຕ
  • ຕູ້ໃສ່ອາຫານ
  • ອ່າງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝ 
  • ຫ້ອງອາບນໍ້າພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ