cookie_privacy OK

ຂໍ້ສະເໜີສຸດພິເສດ ສຳລັບງານປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ

from Jan 1 - Apr 30 2018

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດສູງສຸດເຖິງ 20% ເມື່ອທ່ານຈັດງານປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ທີ່ ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ເຖິງ ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2017 ເທົ່ານັ້ນ.*


• ສຳລັບແພັກເກັດຈັດງານປະຊຸມ ສຳລັບ30ທ່ານ ເຖິງ 100ທ່ານ ຮັບທັນທີ່ສ່ວນຫຼຸດ 10%

• ສຳລັບແພັກເກັດຈັດງານປະຊຸມ ສຳລັບ101ທ່ານ ເຖິງ 555ທ່ານ ຮັບທັນທີ່ສ່ວນຫຼຸດ 20%

 

ລາຄາເລີມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ 330,000ກີບ/ທ່ານ ສຳລັບງານປະຊຸມເຕັມມື້ ແລະ 275,000ກີບ/ທ່ານ ສຳລັບງານປະຊຸມເຄິ່ງມື້ ລວມອາຫານທ່ຽງ

 

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ:

-ຂໍ້ສະເໜີພິເສດນີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບ3ປໂມຊັ້ນອື່ນ

-ຈອງຂັ້ນຕ່ຳສຳລັບ 30ທ່ານ

-ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່: +856 21 908888 ຫລື ອີເມວ: vientiane.crownemeeting@ihg.com.