cookie_privacy OK

  • ບໍລິການອິນເຕີເນັດ WiFi ຄວາມໄວສູງ
  • ອຸ​ປະ​ກອນ​ພາບ ແລະ ສຽງ ແລະ ເຄື່ອງສາຍ​ LCD
  • ເຄື່ອງຫຼິ້ນ VCD/DVD
  • ຊ່າງ​ເຕັກ​ນິກ​ປະ​ຈຳ
  • ໄມ​ໂຄ​ຣ​ໂຟນ ແລະ ລະ​ບົບ​ເຄື່ອງສຽງ​ພື້ນ​ຖານ
  • ຊຸດເຄື່ອງມືສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
creative-meeting-blur.jpg

ຄວາມຈຸຂອງຫ້ອງປະຊຸມ

ຊື່ຫ້ອງ
Level Aress (M2) Theatre Classroom I - Shape Hollow Square U - Shape
u-shape-side-angle.jpg Lane Xang 2 1 234 259 144 - - -
u-shape-side-angle.jpg Lane Xang 3 1 316 370 175 - - -
u-shape-side-angle.jpg Patuxay G 76 66 36 - 28 33
u-shape-side-angle.jpg Lane Xang 2-3 1 550 629 319 - - -
u-shape-side-angle.jpg Lane Xang 1-2 1 468 518 288 - - -
u-shape-side-angle.jpg Thatluang G 69 66 36 - 28 23
u-shape-side-angle.jpg Lane Xang 1-2-3 1 784 1012 555 - - -
u-shape-side-angle.jpg Xiengkhuan G 70 75 36 - 28 23
u-shape-side-angle.jpg Sisaket G 70 75 36 - 28 23
u-shape-side-angle.jpg Simuang G 76 66 28 - 28 23
u-shape-side-angle.jpg Hor Pha Keo G 76 66 28 - 28 23
u-shape-side-angle.jpg Simuang & Hor Pha Keo G 151 132 54 - 56 44
u-shape-side-angle.jpg Patuxay & Thatluang G 145 132 72 - 56 35
u-shape-side-angle.jpg

Lane Xang 2

u-shape-side-angle.jpg

Lane Xang 3

u-shape-side-angle.jpg

Patuxay

u-shape-side-angle.jpg

Lane Xang 2-3

Seamless technology matched with modern design, this 85sqm venue is perfect for medium-sized corporate meetings and intimate cocktail parties.

u-shape-side-angle.jpg

Lane Xang 1-2

u-shape-side-angle.jpg

Thatluang

u-shape-side-angle.jpg

Lane Xang 1-2-3

u-shape-side-angle.jpg

Xiengkhuan

u-shape-side-angle.jpg

Sisaket

u-shape-side-angle.jpg

Simuang

u-shape-side-angle.jpg

Hor Pha Keo

u-shape-side-angle.jpg

Simuang & Hor Pha Keo

u-shape-side-angle.jpg

Patuxay & Thatluang

4 Reasons to Meet at Crowne Plaza Hotels & Resorts

icon-director.png
Crowne Plaza® Meetings Director

ນີ້ແມ່ນຜູ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານສະເພາະສໍາລັບການຈັດງານທັງໝົດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ຈັດການກັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເນັ້ນໃສ່ພາບລວມຫຼັກໆຂອງງານໄດ້.

icon-clock.png
TWO-HOUR RESPONSE GUARANTEE ON RFP'S

ພາຍໃນເວລາສອງຊົ່ວໂມງ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ຄໍາສະເໜີຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນດ້ານພື້ນທີ່ຈັດງານ, ລາຄາ ແລະ ວັນທີ່ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ.

icon-daily.png
ການໃຫ້ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບການປະຊຸມປະຈໍາວັນ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຍການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນທີ່ແຍກເປັນລາຍການ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດທີ່ຈະບໍລິຫານງົບປະມານຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນເວລາຈິງ.

icon-service.png
Meetings Service Excellence

ຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຖືກໄວ້ວາງໃຈໂດຍນັກຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ງານຕ່າງໆ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນການຈັດປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງ
ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ [Hotel_phone] ຫຼື ອີເມລ໌ vientiane.crownemeeting@ihg.com.
Thank you for your enquiry.
someting_went_wrong