cookie_privacy OK

EXECUTIVE SUITE

ຂະໜາດຫ້ອງ: 70ຕາແມັດ 1 ຕຽງໃຫຍ່ພິເສດ ຫ້ອງຫ້າມສູບຢາ 

ເປັນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນທີ່ມີພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍກວ້າງຂວາງສໍາລັບນັກເດີນທາງແບບນັກທຸລະກິດ ຫຼື ແຂກທຸກປະເພດທີ່ຕ້ອງການການບໍລິການທີ່ເໜືອກວ່າ. ດ້ວຍຫ້ອງຮັບແຂກ ແລະ ຫ້ອງນອນທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ຢ່າງເຫຼືອເຟືອສໍາລັບການເຮັດວຽກ ຫຼື ການຜ່ອນຄາຍ ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງດັ່ງກ່າວນີ້ມີຄວາມສົມບູນແບບ ແລະ ເໝາະສໍາລັບການພັກໄລຍະຍາວ. ຫ້ອງພັກມີການອອກແບບຮ່ວມສະໄໝທີ່ສວຍງາມຄົບວົງຈອນດ້ວຍ ຄວາມຮູ້ສຶກແບບລາວດັ່ງເດີມ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ທັນສະໄໝຢ່າງເຕັມຮູບແບບ. ໃນຫ້ອງສູດທີ່ກວ້າງຂວາງແຕ່ລະຫ້ອງ ຈະປະກອບມີ ຫ້ອງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ ແລະ ຫ້ອງແຕ່ງໂຕ ລວມໄປເຖິງຍັງໄດ້ຮັບສິດໃນການເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງ Executive Club Lounge ຂອງພວກເຮົານຳອີກ.

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

  • ໂທລະທັດຈໍແບນຂະໜາດ 48 ນິ້ວ  
  • ຫ້ອງຮັບແຂກທີ່ກວ້າງຂວາງ
  • ຫ້ອງແຕ່ງໂຕ
  • ຫ້ອງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມດ້ວຍອ່າງອາບນໍ້າ
  • ຕູ້ອາບນໍ້າພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ