cookie_privacy OK

ຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດພິເສດຕ່າງໆໃນຖານະສະມາຊິກຂອງຫ້ອງພັກແບບ Executive Club ເຊຶ່ງເປັນຫ້ອງພັກລະດັບຜູ້ບໍລິຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຫ້ອງຮັບຮອງ Executive Club ຂອງພວກເຮົາ ມີບໍລິການສຸດພິເສດ ແລະ ສິດທິພິເສດຕ່າງໆສຳລັບແຂກ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການພັກຜ່ອນ ໃນລະດັບພິເສດ ເຊິ່ງລວມເຖິງການລົງຖະບຽນແບບເປັນສ່ວນຕົວ, ລິບແບບໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຕົວ, ອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍຄວາມໄວສູງ ແລະ ການໃຊ້ຫ້ອງປະຊຸມສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານຟຣີ. ຢູ່ທີ່ຫ້ອງ Club Lounge ຈະມີການບໍລິການອາຫານເຊົ້າແບບບຸບເຟເປັນປະຈໍາທຸກມື້, ເຄື່ອງດື່ມເພີ່ມຄວາມສົດຊື່ນຕະຫຼອດວັນ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໃນຕອນແລງ.

ສິດທິພິເສດຂອງ Executive Club

ລົງທະບຽນແບບເປັນສ່ວນຕົວ. Check-in ແລະ Check-out ແບບເປັນສ່ວນຕົວທີ່ຫ້ອງ Executive Club Lounge

ຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າຟີຣທີ່ Club Lounge ໃນເວລາ 6:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 10:00 ໂມງເຊົ້າ

• ດື່ມຊາຍາມບ່າຍ (Afternoon tea) ຈາກ 2:00 ໂມງແລງ ຫາ 4:00 ໂມງແລງ

ດື່ມຄ໋ອກເທວ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານເບົາ ຄານາເປຟີຣທີ່ Club Lounge ໃນເວລາ 5:00 ໂມງແລງ ຫາ 7:00 ໂມງແລງ

ມີເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຊາ, ກາເຟ, ແລະ ເຄື່ອງດື່ມປອດເຫຼົ້າໃຫ້ບໍລິການຟີຣຕະຫຼອດວັນທີ່ Club Lounge

ບໍລິການອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງທີ່ຫ້ອງພັກຂອງທ່ານ ແລະ ທີ່ Club Lounge

ທ່ານສາມາດໂທພາຍໃນປະເທດຟີຣ

ບໍລິການລີດເຄື່ອງຈໍານວນ 2 ຊຸດຟີຣໃນຂະນະທີ່ທ່ານພັກ

ມີສ່ວນລຸດ 25% ໃນການບໍລິການຊັກລີດຕ່າງໆ

ມີບໍລິການຈັດກຽມຫ້ອງທຸກໆວັນ

ມີສິດທິນໍາໃຊ້ຫ້ອງ Club Boardroom (ຫ້ອງປະຊຸມສາມາດຮັບແຂກທັງຫມົດໄດ້ 8 ຄົນ) ເຖິງ 2 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການພັກຫນຶ່ງຄັ້ງ
(ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຫ້ອງປະຊຸມໃນຂະນະທີ່ຫ້ອງຫວ່າງເທົ່ານັ້ນ)

ມີຫນັງສືພິມລາຍວັນໃຫ້ບໍລິການທ່ານ

ເວລາໃຫ້ບໍລິການ: 06:00 – 22:00 ໂມງ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ: ຊັ້ນ 2

 

 

IMG_0533-Modifier-27-10-16.jpg