cookie_privacy OK

DELUXE SUITE

ຂະໜາດຫ້ອງ: 105ຕາແມັດ 

ຝາຫ້ອງຕົບແຕ່ງດ້ວຍໄມ້ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ພົມປູພື້ນທີ່ຫຼູຫຼາເປັນການເພີ່ມຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ຫ້ອງສູດແຫ່ງນີ້. ຫ້ອງຮັບແຂກທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ເຮັດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບການພັກຜ່ອນ ທັງສົມບູນແບບໄປດ້ວຍ ຕູ້ເຢັນຂະໜາດນ້ອຍພາຍໃນຫ້ອງ ແລະ ໂທລະທັດຈໍແບນ. ແຂກທີ່ເຂົ້າພັກຫ້ອງປະເພດນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບສິດໃນການເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງ Executive Club Lounge, ລົງທະບຽນໃຊ້ບໍລິການແບບພິເສດ, ພ້ອມຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕອນແລງ ອີກດ້ວຍ.

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

  • ໂທລະທັດຈໍແບນຂະໜາດ 48 ນິ້ວ  
  • ຫ້ອງຮັບແຂກທີ່ກວ້າງຂວາງ
  • ຫ້ອງແຕ່ງໂຕ
  • ອ່າງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝ 
  • ຫ້ອງອາບນໍ້າພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ