cookie_privacy OK

DELUXE ROOM

ຂະໜາດຫ້ອງ: 35ຕາແມັດ 1 ຕຽງໃຫຍ່/2 ຕຽງຄູ່ ມີທັງຫ້ອງອະນຸຍາດສູບຢາ/ຫ້ອງຫ້າມສູບຢາ 

ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ ປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງ ສີສັນແບບດັ້ງເດີມຂອງລາວ ກັບໂທນສີທໍາມະຊາດທີ່ສະບາຍຕາແບບສິລະປະຮ່ວມສະໄໝ ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງພັກທີ່ທັນສະໄໝເຫຼົ່ານີ້ມີພື້ນທີ່ເຮັດວຽກເປັນການສະເພາະ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຜ່ອນຄາຍ ທ່ານສາມາດນັ່ງຕັ່ງທີ່ຢູ່ແຄມປ່ອງຢ້ຽມທີ່ແສນສະບາຍ ຫຼື ເປີດຮັບຊົມລາຍການຕ່າງໆທາງໂທລະພາບ ຜ່ານໂທລະທັດສີຈໍແບນຂະໜາດ 40 ນິ້ວ ກໍ່ຖືເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ.

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

  • ໂທລະທັດຈໍແບນຂະໜາດ 40 ນິ້ວ  
  • ຕັ່ງນັ່ງເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ສາມາດປັບໄດ້
  • ໂຕະເຮັດວຽກສະເພາະ
  • ອ່າງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝ
  • ຫ້ອງອາບນໍ້າພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ
  • ຕູ້ເຊັບນິລະໄພພາຍໃນຫ້ອງພັກ
  • ຊຸດຄຸມອາບນໍ້າ ແລະ ເກີບກັນມື່ນ