cookie_privacy OK

ຫົກພື້ນທີ່ຈັດງານທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຂອງ ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ເໝາະທີ່ຈະໃຊ້ເປັນ ຫ້ອງປະຊຸມຍ່ອຍ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມຂະໜາດນ້ອຍ ຊຶ່ງໂຮງແຮມມີການຈັດຫ້ອງຫຼາຍປະເພດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຈັດປະຊຸມ ຫຼື ການຈັດງານຕ່າງໆຂອງທ່ານ.

 

ອ່ານຂໍ້ມູນ MEETINGS PACKAGES


U-shape-plastic-chair-frontal-view.jpg

4 Reasons to Meet at Crowne Plaza Hotels & Resorts

icon-director.png
Crowne Plaza® Meetings Director

ນີ້ແມ່ນຜູ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານສະເພາະສໍາລັບການຈັດງານທັງໝົດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ຈັດການກັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເນັ້ນໃສ່ພາບລວມຫຼັກໆຂອງງານໄດ້.

icon-clock.png
TWO-HOUR RESPONSE GUARANTEE ON RFP'S

ພາຍໃນເວລາສອງຊົ່ວໂມງ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ຄໍາສະເໜີຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນດ້ານພື້ນທີ່ຈັດງານ, ລາຄາ ແລະ ວັນທີ່ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ.

icon-daily.png
ການໃຫ້ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບການປະຊຸມປະຈໍາວັນ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຍການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນທີ່ແຍກເປັນລາຍການ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດທີ່ຈະບໍລິຫານງົບປະມານຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນເວລາຈິງ.

icon-service.png
Meetings Service Excellence

ຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຖືກໄວ້ວາງໃຈໂດຍນັກຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ງານຕ່າງໆ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນການຈັດປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງ
ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ [Hotel_phone] ຫຼື ອີເມລ໌ vientiane.crownemeeting@ihg.com.
Thank you for your enquiry.
someting_went_wrong