cookie_privacy OK

ກາເຟ ຫຼື ຊາ ກັບຂະໜົມຄຣົວຊ່ອງ

from Jul 1 - Dec 31 2019

ພັກທ່ຽງນີ້ ອາກາດດີໆ ຢ່າລືມຊວນໝູ່ເພື່ອນຄົນຮູ້ໃຈມາສຳພັດບັນຍາກາດຍາມບ່າຍທີ່ສົດຊື່ນນຳກັນ, ແວ່ນັ່ງຈິບກາເຟຫອມໆຄູ່ກັບຂະໜົມຄຣົວຊອງນຸ້ມໆ ອົບໃໝ່ໆທຸກມື້ ທີ່ ເອເລເຟັ້ນລາວຈ໌ ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ. ພ້ອມເສີບທ່ານທັງເຊັດນີ້ໃນລາຄາພຽງແຕ່ 45,000ກີບ++ ເທົ່ານັ້ນ.
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາໂທທີ່ເບີ +856 21 908888 ຫຼື ອີເມວ fb.vientiane@ihg.com.